Achterbanonderzoek sociaalagogische beroepsverenigingen

Eindrapportage

publicatie - juni 2009

NVMW, Phorza en BON hebben het initiatief genomen om door middel van een achterbanonderzoek meer inzicht te krijgen in wat er speelt binnen hun doelgroep. Hiervoor hebben zij ondersteuning gevraagd aan MOVISIE Beroepsontwikkeling. In dit onderzoeksrapport lees je de uitkomsten van het onderzoek en worden aanbevelingen geformuleerd voor de beroepsverenigingen. Wat kunnen zij doen om het aantrekkelijker te maken voor beroepskrachten om lid te worden?

Auteur:Verhagen, R.; Kluft, M.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:juni 2009
Aantal pagina's:84
Downloads
Achterbanonderzoek sociaalagogische beroepsverenigingen