Actief Burgerschap

Een overzicht van interventies

publicatie - november 2011

De overheid moedigt burgers aan meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving te nemen en vanuit Welzijn Nieuwe Stijl wordt actief ingezet op de ontwikkeling van eigen kracht en zelfregie. Welke methoden hanteren sociale professionals in Nederland om actief burgerschap te stimuleren, te ondersteunen of daartoe uit te nodigen? In het kort verstaan we in deze verkenning onder actief burgerschap het volgende: het door burgers zelf verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de eigen omgeving, door zelf initiatieven te organiseren.

Auteur:Maat, J.W. van de; Veldhuysen, C.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:november 2011
Aantal pagina's:40
Downloads
Verkenning Actief Burgerschap