Publicaties

Afbeelding bij Groenboek Roze Belweek 2011
Groenboek Roze Belweek 2011

'De roze oudere is bijna een gewoon mens'

oktober 2011 In het begin van het afgelopen decennium kwam er een toenemend aantal signalen dat het niet goed ging met de positie van de groeiende groep ouderen met een niet-heteroseksuele leefstijl. Er was sprake van eenzaamheid, slechte... Lees verder
Afbeelding bij Ben ik in beeld
Ben ik in beeld

Werkboek voor ondernemende vrijwilligersorganisaties

oktober 2011 Dit werkboek is voor vrijwilligersorganisaties die meer leden, klanten, vrijwilligers en financiers willen. Met dit werkboek versterkt u de marketing van uw organisatie. In drie werkateliers neemt u samen met anderen uw activiteiten... Lees verder
Afbeelding bij Pak de Passie!
Pak de Passie!

Magazine over betrokkenheid 2.0

september 2011 Pak de Passie! gaat over betrokkenheid 2.0 in (vrijwilligers)organisaties. In het magazine gaan we in op vragen als: Wat is betrokkenheid eigenlijk? Hoe kun je betrokkenheid herkennen en inzetten? Kun je betrokkenheid... Lees verder
Afbeelding bij Onderneem 't zelf in welzijn
Onderneem 't zelf in welzijn

Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

september 2011 Het welzijnswerk, en met name de relaties tussen welzijnsorganisaties en hun omgeving, zijn sterk in beweging. Deze ontwikkeling vraagt om een meer ondernemende manier van werken, zowel van de organisatie als van de professional zelf.... Lees verder
Afbeelding bij Natuur in bedrijf
Natuur in bedrijf

Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties

september 2011 Natuur- en landschaporganisaties boren door bezuinigingen steeds vaker andere bronnen aan om hun activiteiten te kunnen blijven financieren. Bedrijven daarentegen raken steeds meer geïnteresseerd in Maatschappelijk Verantwoord... Lees verder
Afbeelding bij Cocreatief ondernemen
Cocreatief ondernemen

Kansen voor zorg en welzijn

september 2011 Met voorbeelden uit de praktijk laten Vilans en MOVISIE zien wat cocreatie kan betekenen voor de sector zorg en welzijn. Cocreatief ondernemen biedt inspiratie om de kansen van cocreatie te benutten voor uw organisatie. Het is ook een... Lees verder
Afbeelding bij Transparant aanbod - Individueel sociaal werk in de wijk
Transparant aanbod - Individueel sociaal werk in de wijk

Modulen als bouwstenen voor hulp- en dienstverlening

augustus 2011 De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt... Lees verder
 
Factsheet Eergerelateerd geweld augustus 2011 Dit factsheet bevat een actueel overzicht van de feitelijke gegevens over eergerelateerd geweld. De gegevens zijn – voor zover mogelijk – afkomstig uit onderzoeken en officiële registraties. Wat is eergerelateerd... Lees verder
Afbeelding bij Alleen slechte vrouwen klagen
Alleen slechte vrouwen klagen

Problemen en behoeften van geïsoleerde allochtone spilzorgers in Nederland

augustus 2011 Hoe zien allochtone mantelzorgers – ook wel spilzorgers – hun zorgsituatie? Hoe kunnen zij worden bereikt door de hulpverlening? En welke hulp en interventies zijn zinvol om hun lasten te verlichten en hun isolement te... Lees verder
 
De Zilveren Kracht van Tytsjerksteradiel juli 2011 Auteur:Engelen, J. Uitgever:MOVISIE Jaar van uitgave:2011 Aantal pagina's:4 Lees verder
 
De Zilveren Kracht van Gorredijk juli 2011 Auteur:Engelen, J. Uitgever:MOVISIE Jaar van uitgave:2011 Aantal pagina's:4 Lees verder
 
Verkenning naar methode en competenties Buurtdiensten juli 2011 In dit rapport worden de resultaten van een eerste verkenning naar de methode Buurtdiensten en de gevraagde competenties van medewerkers die Buurtdiensten uitvoeren beschreven. Hoe ziet de werkwijze er daadwerkelijk uit in de... Lees verder
 
Sterke verhalen

Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen

juli 2011 Binnen de nieuwe publicatie ‘Sterke verhalen - Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen’ van SEV en MOVISIE zijn vier dorpen beschreven die model staan voor gedurfde en veelomvattende burgerinitiatieven. Het... Lees verder
Afbeelding bij Transparant aanbod Revalidatie maatschappelijk werk
Transparant aanbod Revalidatie maatschappelijk werk

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

juni 2011 De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt... Lees verder
Afbeelding bij Transparant aanbod Medisch maatschappelijk werk in algemene ziekenhuizen
Transparant aanbod Medisch maatschappelijk werk in algemene ziekenhuizen

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

juni 2011 De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt... Lees verder
Afbeelding bij Transparant aanbod Maatschappelijk werk in verpleeghuizen
Transparant aanbod Maatschappelijk werk in verpleeghuizen

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

juni 2011 De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt... Lees verder
Afbeelding bij Transparant aanbod Maatschappelijk werk in ambulante, deeltijd en poliklinische GGZ
Transparant aanbod Maatschappelijk werk in ambulante, deeltijd en poliklinische GGZ

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

juni 2011 De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt... Lees verder
Afbeelding bij Transparant aanbod (A)MW in centra voor jeugd en gezin
Transparant aanbod (A)MW in centra voor jeugd en gezin

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

juni 2011 De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt... Lees verder
Afbeelding bij Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers
Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers

juni 2011 Een collectieve belangenbehartiger behartigt de belangen van zijn achterban, bijvoorbeeld mensen met een beperking of chronische ziekte. Maar wat heeft hij of zij nodig om deze bijzondere en soms zware taak goed uit te kunnen voeren? En... Lees verder
Afbeelding bij Nieuwe oogst buurthulpmethoden
Nieuwe oogst buurthulpmethoden juni 2011 Deze factsheet geeft inzicht in de diversiteit van buurthulpmethoden, het belang van leefstijlen bij buurthulp en de rol en houding van de begeleidende professionals. In de factsheet wordt extra aandacht besteed aan het fenomeen '... Lees verder
 
Maatschappelijke Stage; Maakt bekend bemind

Een verkennend kwalitatief onderzoek naar de inrichting en het rendement van maatschappelijke stage door en voor stagebiedende organisaties

juni 2011 Door middel van interviews met achtenveertig stagebieders, is in deze studie onderzocht hoe stagebieders maatschappelijke stage organiseren, welke invloed maatschappelijke stage heeft op organisaties en hoe deze invloed verklaard kan... Lees verder
Afbeelding bij Leven met beperkingen… Hoe anders mag je zijn
Leven met beperkingen… Hoe anders mag je zijn

25 succesvolle diversiteitsprojecten

juni 2011 Leven met beperkingen… hoe anders mag je zijn? Dat is het thema van de MOVISIE Diversiteitsprijs 2010. De vijfentwintig projecten in dit boek laten zien dat je op heel veel manieren anders mag zijn. Het zijn vernieuwende... Lees verder
Afbeelding bij Jaarbericht MOVISIE 2010
Jaarbericht MOVISIE 2010 juni 2011 2010 was een jaar waarin definitief nieuwe wegen werden ingeslagen. Zo kwam er een sterk accent op de eigen kracht en zelfregie in zorg- en dienstverlening. Een nieuwe weg werd ook ingeslagen met het stimuleringsprogramma ‘Welzijn... Lees verder
Afbeelding bij Experts over ontwikkelingen en trends in seks en seksueel geweld
Experts over ontwikkelingen en trends in seks en seksueel geweld juni 2011 Seksueel geweld komt veel voor in onze samenleving en heeft vaak ernstige gevolgen voor de slachtoffers, voor de plegers, de sociale omgeving en voor de samenleving. Toch is het een thema met veel onduidelijkheid. Het lijkt in onze... Lees verder
Afbeelding bij Catalogus MOVISIE-publicaties zomer 2011
Catalogus MOVISIE-publicaties zomer 2011 juni 2011 In deze folder staan MOVISIE-publicaties die in de zomer van 2011 zijn verschenen of nog gaan verschijnen. Uitgever:MOVISIE Jaar van uitgave:juni 2011 Lees verder