Publicaties

De stem van oudere LHBT’s binnen de gemeente
De stem van oudere LHBT’s binnen de gemeente

Handreiking LHBT-emancipatie

december 2014 Deze handreiking wil Wmo-raden, lokale cliëntenraden, organisaties van roze ouderen en gemeenten inspireren om oudere LHBT’s (lesbisch, homo, biseksuele en transgender, ook wel 'roze ouderen' genoemd) een positie te... Lees verder
Eergerelateerd geweld en seksuele en genderdiversiteit
Eergerelateerd geweld en seksuele en genderdiversiteit

Handreiking LHBT-emancipatie

december 2014 In traditionele gemeenschappen staan mensen met homoseksuele, lesbische, biseksuele en/of transgendergevoelens vaak onder druk. In een cultuur waarin de familie-eer hoog in het vaandel staat, wordt het openlijk uitkomen voor deze... Lees verder
Ze begrijpen mij!
Ze begrijpen mij!

Onderzoeksverslag ervaringsdeskundigheid in de wijk

december 2014 Ervaringsdeskundigen die ‘in de wijk’ contact leggen met inwoners in kwetsbare posities die kampen met psychosociale en/of psychiatrische problemen. Ze ondersteunen hen bij hun herstel of het deelnemen aan de maatschappij en... Lees verder
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - winter 2014
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - winter 2014

Leve het verschil!

december 2014 Leve het verschil. Aan de vooravond van de big bang van de decentralisaties verkent het Tijdschrift van Sociale Vraagstukken de mooie kanten van verschil maken. Professor bestuurskunde Paul Frissen bepleit een ‘politiek van... Lees verder
Kwalitatief evalueren in het sociale domein
Kwalitatief evalueren in het sociale domein

Mogelijkheden en beperkingen

december 2014 Voor veel mensen is kwalitatief onderzoek niet de eerste vorm van onderzoek waaraan zij denken bij het evalueren van sociale maatregelen. Voor anderen juist wel. Dit boek probeert voorbij te gaan aan de soms sleetse en gepolariseerde... Lees verder
Help mij het zelf te doen
Help mij het zelf te doen

Een pleidooi voor methodisch werken aan actief burgerschap

december 2014 Actief burgerschap staat meer dan ooit in de belangstelling. Maar wat is er nodig om de opdracht ‘om meer zelf te gaan doen’ te laten slagen? Een belangrijk kenmerk van actief burgerschap is dat het initiatief bij burgers... Lees verder
De Kunst van het Laten
De Kunst van het Laten

Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie

december 2014 Het sociale domein staat voor de opdracht te realiseren dat burgers, professionals en gemeenten zo veel mogelijk samen vormgeven aan zorg en ondersteuning. Met deze transformatie veranderen de rollen van burgers, professionals en... Lees verder
Het hart van de transformatie
Het hart van de transformatie

De gemeentelijke blik op vrijwilligerswerk en mantelzorg

december 2014 Gemeenten lijken het er over eens te zijn: de langdurige zorg en ondersteuning kan alleen met meer vrijwilligers en mantelzorgers betaalbaar blijven. Hoe zien zij de ondersteuning van deze vrijwilligers en mantelzorgers? In hoeverre... Lees verder
Kennisagenda Ruimte voor Initiatief
Kennisagenda Ruimte voor Initiatief

Een tussenstand

december 2014 Waar lopen personen, organisaties en ondernemingen die voorop lopen in de praktijk tegenaan als het gaat om actief burgerschap en overheidsparticipatie? Wat zouden zij wel eens onderzocht willen hebben? Op grond van ruim veertig... Lees verder
Het Gesprek in 2015
Het Gesprek in 2015

Train-de-trainer

november 2014 Door de decentralisatie van de AWBZ begeleiding zal de vraag waarmee burgers naar de gemeente komen complexer worden. Gemeenten pakken deze complexe vraagstukken steeds meer op vanuit een brede blik, dat wil zeggen over levensterreinen... Lees verder
Informele zorg en zelfredzaamheid van LHBT-ouderen
Informele zorg en zelfredzaamheid van LHBT-ouderen november 2014 Met de invoering van de Wmo 2015 zijn gemeenten onder meer verantwoordelijk voor de ondersteuning en toerusting van mantelzorgers en vrijwilligers. Zij hebben vanuit de Wmo de taak ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen – ouderen... Lees verder
Afbeelding bij Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - najaar 2014
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - najaar 2014

Kleine graaiers en sjoemelaars

november 2014 ‘Grote graaiers’ zijn ons vertrouwd uit de media, zakkenvullende bestuurders van publieke instellingen en grote bedrijven. Maar hoe zit het met de kleine graaiers? Die kennen we natuurlijk ook heel goed, meestal uit onze... Lees verder
De participatietrilogie
De participatietrilogie

Vragen uit de praktijk, antwoorden van (ervarings)deskundigen

november 2014 De verhouding tussen overheid en burger is sterk in beweging. Op allerlei terreinen moeten burgers meer het heft in eigen hand nemen. De participatietrilogie biedt een overzicht van onderzoek op het gebied van de volgende... Lees verder
Roze ouderschap
Roze ouderschap oktober 2014 Kun je kinderen krijgen als je homo, lesbisch, bi of transgender bent? Jazeker, in Nederland groeien steeds meer kinderen op in een ‘roze gezin’. En dat aantal blijft groeien: het merendeel van de lesbische, homo en bi-... Lees verder
Praktijkvoorbeeld cliëntenparticipatie jeugdzorg
Praktijkvoorbeeld cliëntenparticipatie jeugdzorg

Een regionale aanpak in Holland Rijnland

oktober 2014 Jongeren en hun ouders moeten een stem krijgen in de transformatie van de Jeugdzorg.Vanuit die gedachte is in de regio Holland Rijnland een aanpak ontwikkeld waarbij jongeren, ouders en belangenbehartigers worden betrokken bij het eigen... Lees verder
Afbeelding bij Uitwerking compententies maatschappelijke ondersteuning
Uitwerking compententies maatschappelijke ondersteuning oktober 2014 In deze publicatie zijn de 10 competenties maatschappelijke ondersteuning uitgewerkt. De uitwerking is bedoeld voor opleiders, personeelsfunctionarissen en sociaal werkers in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.... Lees verder
Competenties maatschappelijke ondersteuning
Competenties maatschappelijke ondersteuning

in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

oktober 2014 Deze uitgave beschrijft een set van tien competenties waar de nadruk op ligt in het werk van de sociaal werker. De competenties zijn in 2012 opgesteld en voor deze heruitgave geactualiseerd door de brancheorganisatie, vakbonden en... Lees verder
Verspreiding van een interventie
Verspreiding van een interventie

Modellen voor kwaliteitsbewaking en kostendekking

oktober 2014 U heeft een succesvolle interventie ontwikkeld en wilt deze graag beschikbaar stellen. Hoe doet u dat? Hoe zorgt u ervoor dat andere uitvoerders onder de naam van uw interventie niet ineens heel andere dingen gaan doen? Hoe zorgt u voor... Lees verder
Bouwen aan Buurthulp
Bouwen aan Buurthulp

Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt

oktober 2014 Vanuit de overheid wordt hoopvol uitgezien naar de bijdrage die buurtbewoners kunnen leveren aan het systeem van zorg en ondersteuning. Dat past in de trend dat wij, als burgers, ook meer voor elkaar zullen moeten gaan doen. Dit... Lees verder
E-magazine Sociaal & Ondernemend
E-magazine Sociaal & Ondernemend oktober 2014 Inspirerende verhalen en voorbeelden uit de praktijk van onder andere Granny's Finest, Doenja Dienstverlening, Buurtlab, en Punt Welzijn. Praktische tools die helpen ondernemender te werken. Scherpe columns en interviews. Lees het... Lees verder
TSV: Verlossing van schuld en boete
TSV: Verlossing van schuld en boete

Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen

september 2014 Verlossing van schuld en boete is een zoektocht van de beste deskundigen van de schuldenproblematiek naar onorthodoxe oplossingen voor schuldproblemen, met verrassende ontdekkingen. Dit is het jaarboek van 2014 bij het Tijdschrift voor... Lees verder
Afbeelding bij Monitor gemeentelijke advies- en cliëntenraden
Monitor gemeentelijke advies- en cliëntenraden september 2014 De decentralisaties dwingen gemeenten om vraagstukken integraal aan te pakken. Betekent dit ook dat cliëntenraden worden samengevoegd? Movisie heeft dit in 2014 gepeild via een monitor cliëntenparticipatie. Maar liefst... Lees verder
Afbeelding bij Zelfevaluatie Wmo-raden 2014
Zelfevaluatie Wmo-raden 2014 september 2014 Deze evaluatie is gericht op het functioneren van de Wmo-raad tot nu toe: doen we de goede dingen? En doen we die dingen op de goede manier? Daarmee krijgt u zicht op het huidige functioneren van de Wmo-raad, met een blik op de toekomst... Lees verder
Afbeelding bij Zelfhulp: vat op eigen zorgen
Zelfhulp: vat op eigen zorgen

Een logische stap voor gemeenten in de nieuwe Wmo

september 2014 Gemeenten hebben er belang bij dat er lokaal zelfhulpgroepen actief zijn. Zelfhulpgroepen stimuleren de zelfredzaamheid en eigen kracht van kwetsbare burgers. Deelnemers doen vaak gerichter en minder beroep op duurdere voorzieningen.... Lees verder
Afbeelding bij Moedige vrouwen
Moedige vrouwen

Over partnerkeuze, gearrangeerde & gedwongen huwelijken

september 2014 Zeven moedige vrouwen vertellen openhartig over hun keuzes en de gevolgen van hun partnerkeuze. Hoe is het om bij je eigen keuzes te blijven? En hoe ga je om met druk, drang en zelfs geweld als vrije partnerkeuze niet vanzelfsprekend... Lees verder