Publicaties

Afbeelding bij Werken aan sociale veiligheid in de zorg
Werken aan sociale veiligheid in de zorg

Hoe pakt u dat aan?

december 2013 In dit leaflet presenteert Movisie haar visie en benadering voor het bevorderen van sociale veiligheid in de zorg, met als doel: preventie van en adequaat handelen bij grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten. Auteur:... Lees verder
Afbeelding bij Methoden en instrumenten zelfregie
Methoden en instrumenten zelfregie

Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

december 2013 In dit rapport staat een overzicht van methoden, instrumenten en organisatievormen die hulpverleners kunnen gebruiken om (meer) zelfregieversterkend te werken. De inventarisatie wordt regelmatig aangevuld. Zelfregie betekent dat... Lees verder
Afbeelding bij Stayin' Alive: Voorkom zelfmoord onder LHBT-jongeren
Stayin' Alive: Voorkom zelfmoord onder LHBT-jongeren

Info en tips voor LHBT(-jongeren)organisaties en GSA’s

december 2013 Een jongen vertelt bij zijn Gay Straight Alliance op school dat hij het leven niet meer ziet zitten. Of een meisje schrijft op de Facebookpagina van haar homostudentenvereniging dat ze morgen zelfmoord gaat plegen. Het kan... Lees verder
Schetsen van Mismatch
Schetsen van Mismatch

Een zorgethische visie op evaluatieonderzoek

december 2013 In Schetsen van mismatch staat de aansluiting tussen hulpvrager en hulpverlener centraal. De auteurs laten duidelijk zien: er is kwaliteitswinst te boeken door beter en opener te kijken naar hoe professionals zich verhouden tot de... Lees verder
Jongensprostitutie - Minderjarige jongens die hun lichaam exploiteren
Jongensprostitutie - Minderjarige jongens die hun lichaam exploiteren

Ruilseks signaleren, bespreekbaar maken en motiveren tot stoppen

december 2013 Minderjarige jongens in de prostitutie zijn vrijwel onzichtbaar. Toch blijkt uit onderzoek dat er tientallen jongens zijn die al op jonge leeftijd seks hebben tegen een vergoeding. Meestal presenteren jongens die zichzelf prostitueren... Lees verder
Afbeelding bij Met tegenwind vooruit
Met tegenwind vooruit

Frontliniepeiling over de effecten van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl

november 2013 Om de doelstellingen van de Wmo te halen, moeten beroepskrachten (en vrijwilligers) in het sociale domein anders gaan werken. Denk aan meer initiatief bij de burger zelf; niet iets voor een cliënt doen, maar meer faciliteren dat... Lees verder
Afbeelding bij Toolkit Zorg Beter met Vrijwilligers
Toolkit Zorg Beter met Vrijwilligers

Voor beroepskrachten

november 2013 De zorg wordt beter mét de inzet van vrijwilligers. Dat gaat niet zonder betere zorg vóór vrijwilligers. Daarom ontwikkelde Zorg Beter met Vrijwilligers een Toolkit met informatie, checklists, scholingsmateriaal en... Lees verder
Afbeelding bij Factsheet Huiselijk geweld
Factsheet Huiselijk geweld

Aard en omvang, gevolgen, hulpverlening en aanpak

november 2013 In deze factsheet vindt u feiten en cijfers over de aard en omvang, de gevolgen, preventie, signalering en hulpverlening van en beleid over huiselijk geweld. Uitgever:MOVISIE Jaar van uitgave:2013 Aantal pagina's:8 Lees verder
Onderzoek TNO en Movisie: Kikid lesprogramma Benzies & Batchies
Onderzoek TNO en Movisie: Kikid lesprogramma Benzies & Batchies november 2013 Om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en terug te dringen, ontwikkelde stichting Kikid ‘Benzies & Batchies’, een interactief lesprogramma voor en door jongeren in het middelbaar onderwijs over seksualiteit... Lees verder
Samenwerken in de wijk
Samenwerken in de wijk

Actuele analyse van sociale wijkteams

oktober 2013 Sociale wijkteams zijn sinds een jaar of vijf sterk in opkomst. Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl heeft de samenwerking tussen sociale professionals - en daarmee de sociale wijkteams -... Lees verder
Afbeelding bij Digivaardig in welzijn
Digivaardig in welzijn september 2013 Deze krant zet de laatste trends en nieuwe ontwikkelingen van sociale technologie op een rij in de welzijnssector. Zo voorspelt de bestuursvoorzitter van de MOgroep dat blended hulpverlening (een combinatie van off- en online... Lees verder
Afbeelding bij Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - najaar 2013
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - najaar 2013

Het nut van zingeving

september 2013 Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken is het nieuwste blad voor sociale professionals, beleidsmakers, wetenschappers, studenten, docenten en vrijwilligers. Met interviews, reportages, dwarse opiniestukken en onderzoeksbijdragen is dit... Lees verder
Afbeelding bij Wat betekenen de 3 decentralisaties voor uw lokaal LHBT-beleid?
Wat betekenen de 3 decentralisaties voor uw lokaal LHBT-beleid? september 2013 Het kabinet zet bij de decentralisaties in op zelfredzaamheid, inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Maar de veranderingen gaan gepaard met forse bezuinigingen. In het regeerakkoord staat dat op de AWBZ structureel € 1,7... Lees verder
Afbeelding bij Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo
Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo

Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria

september 2013 Mensen die aangewezen zijn op begeleiding, zorg en ondersteuning binnen de Wmo moeten er op kunnen rekenen dat die van goede kwaliteit is. Sturen op een goede prijs-kwaliteit verhouding wordt daarmee steeds belangrijker. Maar wat is... Lees verder
Afbeelding bij Registratie slachtoffers loverboys in de jeugdsector
Registratie slachtoffers loverboys in de jeugdsector september 2013 Dit onderzoek is onderdeel van de Rijksbrede aanpak Loverboyproblematiek vanuit het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Een van de maatregelen uit deze aanpak is een structureel betere registratie van de aantallen en kenmerken van... Lees verder
 
Factsheet Ouderenmishandeling cijfers 2011 augustus 2013 Veel beroepskrachten die met ouderen te maken hebben vangen signalen op van ouderenmishandeling. Het zijn voornamelijk professionals werkzaam bij het ouderenwerk, welzijnswerk, politie of een zorginstelling en maken hier melding van. De... Lees verder
Onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van LHBT-jongereninitiatieven
Onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van LHBT-jongereninitiatieven

Samenvatting

augustus 2013 MOVISIE werkt binnen het project On the Right Track samen met COC Nederland, NJR, Expreszo en de Kringen aan het versterken van initiatieven voor en door jonge lesbo’s, homo’s, bi’s of transgenders (LHBT’s) in... Lees verder
Afbeelding bij Sturing in de Wmo-praktijk
Sturing in de Wmo-praktijk

Op weg naar nieuwe sturingsmodellen in de Wmo

augustus 2013 De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ligt bij de gemeente. Deze heeft veel vrijheid om het beleid naar eigen inzicht in te richten. Wél moet de gemeente uitvoering geven aan de doeleinden van de wet,... Lees verder
Afbeelding bij MEE en gemeenten
MEE en gemeenten

Analyse CVZ-rapportages 2012
Stimuleringsprogramma cliëntondersteuning

augustus 2013 In dit rapport leest u de weergave van een analyse van rapportages over samenwerkingsafspraken met gemeenten die iedere MEE-organisatie aanlevert bij het College voor Zorgverzekeringen. Deze rapportages zijn een onderdeel van de... Lees verder
Het meten van effecten in sociale wijkteams
Het meten van effecten in sociale wijkteams augustus 2013 Veel gemeenten besluiten te (gaan) werken met sociale wijkteams. De vraag naar effecten van sociale wijkteams wordt daarom steeds urgenter. Er zijn nog geen grootschalige effectevaluaties gedaan, waardoor het lastig is een gefundeerde... Lees verder
Afbeelding bij Al eens gehoord van Welzijn Nieuwe Stijl?
Al eens gehoord van Welzijn Nieuwe Stijl?

Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie

augustus 2013 Welzijn Nieuwe Stijl, afgekort WNS, is een beweging die erop gericht is de kracht van welzijn beter te benutten. WNS kent acht bakens (kenmerken) die richting geven aan de kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector. U kunt deze bakens... Lees verder
Afbeelding bij Cliëntenparticipatie in de (O)GGZ
Cliëntenparticipatie in de (O)GGZ

Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie

augustus 2013 Een korte schets van de prestatievelden 7, 8 en 9, wat Wmo-raden en belangenbehartigers hierop kunnen doen en waar ze meer informatie kunnen vinden. Uitgever:MOVISIE, kennisprogramma Cliëntenparticipatie Jaar van uitgave:augustus... Lees verder
Afbeelding bij Cliëntenparticipatie en de decentralisaties
Cliëntenparticipatie en de decentralisaties

Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie

augustus 2013 In de Wmo staat het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van alle burgers centraal. Ook in de recente beleidsmaatregelen staan die eigen kracht en zelfredzaamheid centraal. In het bijzonder betreft het de... Lees verder
Afbeelding bij Extramurale begeleiding: gemeente en opdrachtgeverschap
Extramurale begeleiding: gemeente en opdrachtgeverschap

Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie

augustus 2013 Zoals het er nu naar uitziet wordt per 1 januari 2015 de functie begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar de Wmo. De gemeente krijgt dan de verantwoordelijkheid voor alle cliënten die... Lees verder
Afbeelding bij Regenboog onder de loep
Regenboog onder de loep

Een verkenning van interventies voor LHBT-emancipatie

juli 2013 Al 25 jaar voert de Nederlandse overheid actief beleid ten aanzien van de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender burgers (LHBT’s). In die jaren zijn er verschillende interventies ontwikkeld gericht op... Lees verder