Publicaties

Afbeelding bij Zelfevaluatie Wmo-raden 2014
Zelfevaluatie Wmo-raden 2014 september 2014 Deze evaluatie is gericht op het functioneren van de Wmo-raad tot nu toe: doen we de goede dingen? En doen we die dingen op de goede manier? Daarmee krijgt u zicht op het huidige functioneren van de Wmo-raad, met een blik op de toekomst... Lees verder
Afbeelding bij Zelfhulp: vat op eigen zorgen
Zelfhulp: vat op eigen zorgen

Een logische stap voor gemeenten in de nieuwe Wmo

september 2014 Gemeenten hebben er belang bij dat er lokaal zelfhulpgroepen actief zijn. Zelfhulpgroepen stimuleren de zelfredzaamheid en eigen kracht van kwetsbare burgers. Deelnemers doen vaak gerichter en minder beroep op duurdere voorzieningen.... Lees verder
Afbeelding bij Moedige vrouwen
Moedige vrouwen

Over partnerkeuze, gearrangeerde & gedwongen huwelijken

september 2014 Zeven moedige vrouwen vertellen openhartig over hun keuzes en de gevolgen van hun partnerkeuze. Hoe is het om bij je eigen keuzes te blijven? En hoe ga je om met druk, drang en zelfs geweld als vrije partnerkeuze niet vanzelfsprekend... Lees verder
Gemeentelijk preventiebeleid huiselijk geweld
Gemeentelijk preventiebeleid huiselijk geweld

Tips en voorbeelden om geweld te voorkomen

september 2014 Gemeenten zijn sinds 2015 volledig en integraal verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoewel preventie in veel beleidsstukken over huiselijk geweld voorkomt, wordt zelden... Lees verder
Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg
Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg

Quick-scan bij drie gemeenten

augustus 2014 Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente –met je samenwerkingspartners –... Lees verder
QueZ
QueZ

Vragen naar zelfregie

augustus 2014 QueZ helpt om in het gesprek met de cliënt consequent uit te gaan van de eigen regie. QueZ bestaat uit twee reeksen met vragen: vragen voor clienten en reflectievragen voor casuïstiekbespreking of intervisie met collega... Lees verder
Afbeelding bij Eigen kracht en ontmoeting voor LHBT-jongeren (handreiking voor gemeenten)
Eigen kracht en ontmoeting voor LHBT-jongeren (handreiking voor gemeenten)

Niet alleen anders

juli 2014 Verschillende onderzoeken laten zien dat LHBT-jongeren die andere jongeren zoals zij ontmoeten, minder last hebben van depressie en minder vaak denken aan zelfmoord. Ontmoeting zorgt er voor dat zij goed in hun vel komen te zitten en... Lees verder
Afbeelding bij Eigen kracht en ontmoeting voor LHBT-jongeren (gids voor professionals)
Eigen kracht en ontmoeting voor LHBT-jongeren (gids voor professionals)

Niet alleen anders

juli 2014 Verschillende onderzoeken laten zien dat LHBT-jongeren die andere jongeren zoals zij ontmoeten, minder last hebben van depressie en minder vaak denken aan zelfmoord. Ontmoeting zorgt er voor dat zij goed in hun vel komen te zitten en... Lees verder
Verkenning extramurale begeleiding
Verkenning extramurale begeleiding

Beproefde begeleidingsmethoden in kaart gebracht

juli 2014 Gemeenten en instellingen krijgen te maken met een nieuwe wettelijke context waarbinnen zij de begeleiding aan kwetsbare burgers vorm en inhoud moeten geven. Het werkveld is op zoek naar methoden om invulling te geven aan deze transitie... Lees verder
Afbeelding bij Evalueren van interventies in de sociale sector
Evalueren van interventies in de sociale sector

Onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies

juli 2014 MOVISIE nodigt onderzoekers van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten uit om voorstellen in te dienen voor het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies. Wat houdt het programma in? En waaraan moeten... Lees verder
Zicht op effect
Zicht op effect

Een overzicht van instrumenten om zelf het effect van je aanpak te meten

juni 2014 De welzijnssector kent een overvloed aan methoden, projecten en activiteiten. Maar hoe succesvol zijn al deze activiteiten in het daadwerkelijk aanpakken van problemen? Enthousiasme en goede bedoelingen zijn waardevol, maar niet... Lees verder
Drie manieren om de seksuele weerbaarheid te vergroten
Drie manieren om de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongeren te vergroten

VIMP4Youth, resultaten en verdere ambities

juni 2014 Hoe kun je jongeren weerbaar maken op seksueel gebied en grensoverschrijdend gedrag voorkomen? Het boekje Drie manieren om de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongeren te vergroten geeft antwoord. Hierin worden drie methoden... Lees verder
Afbeelding bij Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - zomer 2014
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - zomer 2014

Gaan we meer voor elkaar zorgen?

juni 2014 Kunnen we meer voor elkaar zorgen? En wat moet daarvoor dan gebeuren? Welke barrières moeten we slechten? Dat is het thema in het zomernummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Anita Peters, Wilco Kruijswijk en Marjet... Lees verder
Het belang van TijdvoorElkaar
Het belang van TijdvoorElkaar

Het principe van wederkerigheid in contact tussen weerbare en kwetsbare burgers

juni 2014 In diverse steden zijn in de afgelopen jaren TijdvoorElkaar-projecten opgezet door welzijns- en zorginstellingen en woningcorporaties. Via een website en een sociaal makelaar kunnen buurtbewoners elkaar informeren over wat zij voor... Lees verder
Afbeelding bij Gezocht&Aangeboden: actieve burgers (m/v)
Gezocht&Aangeboden: actieve burgers (m/v)

Samen werkt het

mei 2014 Aangeboden: actieve burgers m/v Vrijwilligersorganisaties zijn deskundig in het aantrekken en binden van (kwetsbare) burgers. En ze hebben expertise op het werken met vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties zijn niet altijd in beeld... Lees verder
Afbeelding bij Gesteund door zelfhulp
Gesteund door zelfhulp mei 2014 Zelfhulpgroepen bestaan al decennialang. Het vanuit de Verenigde Staten overgewaaide concept van Anonieme Alcoholisten (AA) is ook in Nederland op vele manieren succesvol vertaald. Tot nog toe nemen zelfhulpgroepen in het... Lees verder
Afbeelding bij Overzicht meetinstrumenten en monitoren sociaal domein
Overzicht meetinstrumenten en monitoren sociaal domein mei 2014 Met de decentralisaties hebben alle gemeenten behoefte aan informatie voor sturing. Gemeenten zijn daarom zoekende naar meetinstrumenten of monitoren die informatie kunnen bieden die hen helpt bij de sturing. Er bestaan momenteel al een... Lees verder
Seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening
Seksuele diversiteit in de jeugdhulpverlening

'Het gaat niet over seks'

mei 2014 Hoe gaat de jeugdzorg om met homo- en biseksualiteit? In opdracht van Movisie hebben SPH-studenten hierover diverse jeugdzorgmedewerkers geïnterviewd. Zij blijken in te willen grijpen bij homofobie, maar vinden het vaak lastig om... Lees verder
De kleine dingen die je doet
De kleine dingen die je doet

13 lichte interventies van de sociaal werker

april 2014 Goede ondersteuning zit in kleine dingen: een praatje, een aanmoediging, een begroeting of een helpende hand. Het zijn deze elementen die het verschil maken bij het ondersteunen van mensen. Toch ervaren sociaal werkers doorgaans weinig... Lees verder
Cliëntenparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet
Cliëntenparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet

Resultaten onderzoek onder gemeenten

april 2014 Het betrekken van cliënten bij beleid en uitvoering is in de nieuwe Jeugdwet vastgelegd. Uit het onderzoek 'Participatie in zicht' van het Verwey-Jonker Instituut (uitgevoerd in 2012) bleek dat veel gemeenten moeite hebben om... Lees verder
Kantelen naar informele zorg
Kantelen naar informele zorg

Samenwerken met mantelzorgers, vrijwilligers en buurtgenoten

april 2014 Mede door de transities en transformaties in het sociale domein moeten veel professionals anders gaan werken: minder overnemen en meer samenwerken met de cliënt en diens netwerk, en hen ondersteunen. De vraag is: hoe kunnen ze dat... Lees verder
Afbeelding bij Zelfregie en huiselijk geweld
Zelfregie en huiselijk geweld

Samen werken aan duurzame veiligheid achter de voordeur

april 2014 De inzet van zelfregie in de aanpak van huiselijk geweld is niet nieuw. Dat gebeurde al in de jaren zeventig als burgerinitiatief vanuit de vrouwenbeweging. Ook toen werd ingezet op eigen kracht, zeggenschap en eigenaarschap. In de... Lees verder
Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg
Stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg

Een model als aanvulling op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

april 2014 Waarom een stappenplan specifiek voor ontspoorde mantelzorg? Uit de praktijk weten we dat ontsporing van mantelzorg subtiel is. Mantelzorg wordt uit liefde gedaan waardoor het uitgangspunt anders is dan bij reguliere zorg. Voor een... Lees verder
Samenwerken tussen zorg en welzijn: nu is de tijd
Samenwerken tussen zorg en welzijn: nu is de tijd maart 2014 Integraal problemen aanpakken in de nulde- en eerstelijn vereist samenwerking tussen zorg en welzijn. Hoe pak je dat aan? Hoe vorm je bijvoorbeeld als maatschappelijk werker een bestendig samenwerkingsverband met wijkverpleegkundigen en... Lees verder
Afbeelding bij Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2014
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2014

Sociaal over de grens

maart 2014 Thema: Sociaal over de grens. Inkomensongelijkheid is nergens goed voor, zegt epidemioloog Richard Wilkinson, met Kate Pickett auteur van het boek 'The spirit level. Why equality is better for everyone' in dit nummer van... Lees verder