Publicaties

De participatietrilogie
De participatietrilogie

Vragen uit de praktijk, antwoorden van (ervarings)deskundigen

november 2014 De verhouding tussen overheid en burger is sterk in beweging. Op allerlei terreinen moeten burgers meer het heft in eigen hand nemen. De participatietrilogie biedt een overzicht van onderzoek op het gebied van de volgende... Lees verder
Roze ouderschap
Roze ouderschap oktober 2014 Kun je kinderen krijgen als je homo, lesbisch, bi of transgender bent? Jazeker, in Nederland groeien steeds meer kinderen op in een ‘roze gezin’. En dat aantal blijft groeien: het merendeel van de lesbische, homo en bi-... Lees verder
Praktijkvoorbeeld cliëntenparticipatie jeugdzorg
Praktijkvoorbeeld cliëntenparticipatie jeugdzorg

Een regionale aanpak in Holland Rijnland

oktober 2014 Jongeren en hun ouders moeten een stem krijgen in de transformatie van de Jeugdzorg.Vanuit die gedachte is in de regio Holland Rijnland een aanpak ontwikkeld waarbij jongeren, ouders en belangenbehartigers worden betrokken bij het eigen... Lees verder
Afbeelding bij Uitwerking compententies maatschappelijke ondersteuning
Uitwerking compententies maatschappelijke ondersteuning oktober 2014 In deze publicatie zijn de 10 competenties maatschappelijke ondersteuning uitgewerkt. De uitwerking is bedoeld voor opleiders, personeelsfunctionarissen en sociaal werkers in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.... Lees verder
Competenties maatschappelijke ondersteuning
Competenties maatschappelijke ondersteuning

in de branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

oktober 2014 Deze uitgave beschrijft een set van tien competenties waar de nadruk op ligt in het werk van de sociaal werker. De competenties zijn in 2012 opgesteld en voor deze heruitgave geactualiseerd door de brancheorganisatie, vakbonden en... Lees verder
Verspreiding van een interventie
Verspreiding van een interventie

Modellen voor kwaliteitsbewaking en kostendekking

oktober 2014 U heeft een succesvolle interventie ontwikkeld en wilt deze graag beschikbaar stellen. Hoe doet u dat? Hoe zorgt u ervoor dat andere uitvoerders onder de naam van uw interventie niet ineens heel andere dingen gaan doen? Hoe zorgt u voor... Lees verder
Bouwen aan Buurthulp
Bouwen aan Buurthulp

Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt

oktober 2014 Vanuit de overheid wordt hoopvol uitgezien naar de bijdrage die buurtbewoners kunnen leveren aan het systeem van zorg en ondersteuning. Dat past in de trend dat wij, als burgers, ook meer voor elkaar zullen moeten gaan doen. Dit... Lees verder
E-magazine Sociaal & Ondernemend
E-magazine Sociaal & Ondernemend oktober 2014 Inspirerende verhalen en voorbeelden uit de praktijk van onder andere Granny's Finest, Doenja Dienstverlening, Buurtlab, en Punt Welzijn. Praktische tools die helpen ondernemender te werken. Scherpe columns en interviews. Lees het... Lees verder
TSV: Verlossing van schuld en boete
TSV: Verlossing van schuld en boete

Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen

september 2014 Verlossing van schuld en boete is een zoektocht van de beste deskundigen van de schuldenproblematiek naar onorthodoxe oplossingen voor schuldproblemen, met verrassende ontdekkingen. Dit is het jaarboek van 2014 bij het Tijdschrift voor... Lees verder
Afbeelding bij Monitor gemeentelijke advies- en cliëntenraden
Monitor gemeentelijke advies- en cliëntenraden september 2014 De decentralisaties dwingen gemeenten om vraagstukken integraal aan te pakken. Betekent dit ook dat cliëntenraden worden samengevoegd? Movisie heeft dit in 2014 gepeild via een monitor cliëntenparticipatie. Maar liefst... Lees verder
Afbeelding bij Zelfevaluatie Wmo-raden 2014
Zelfevaluatie Wmo-raden 2014 september 2014 Deze evaluatie is gericht op het functioneren van de Wmo-raad tot nu toe: doen we de goede dingen? En doen we die dingen op de goede manier? Daarmee krijgt u zicht op het huidige functioneren van de Wmo-raad, met een blik op de toekomst... Lees verder
Afbeelding bij Zelfhulp: vat op eigen zorgen
Zelfhulp: vat op eigen zorgen

Een logische stap voor gemeenten in de nieuwe Wmo

september 2014 Gemeenten hebben er belang bij dat er lokaal zelfhulpgroepen actief zijn. Zelfhulpgroepen stimuleren de zelfredzaamheid en eigen kracht van kwetsbare burgers. Deelnemers doen vaak gerichter en minder beroep op duurdere voorzieningen.... Lees verder
Afbeelding bij Moedige vrouwen
Moedige vrouwen

Over partnerkeuze, gearrangeerde & gedwongen huwelijken

september 2014 Zeven moedige vrouwen vertellen openhartig over hun keuzes en de gevolgen van hun partnerkeuze. Hoe is het om bij je eigen keuzes te blijven? En hoe ga je om met druk, drang en zelfs geweld als vrije partnerkeuze niet vanzelfsprekend... Lees verder
Gemeentelijk preventiebeleid huiselijk geweld
Gemeentelijk preventiebeleid huiselijk geweld

Tips en voorbeelden om geweld te voorkomen

september 2014 Gemeenten zijn sinds 2015 volledig en integraal verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoewel preventie in veel beleidsstukken over huiselijk geweld voorkomt, wordt zelden... Lees verder
Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg
Gebiedsgerichte aanpak wonen, welzijn en zorg

Quick-scan bij drie gemeenten

augustus 2014 Nu ouderen en mensen met beperkingen langer thuis blijven wonen is het van belang dat Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) in wijken en dorpen goed geregeld zijn. Hoe kun je dat als gemeente –met je samenwerkingspartners –... Lees verder
QueZ
QueZ

Vragen naar zelfregie

augustus 2014 QueZ helpt om in het gesprek met de cliënt consequent uit te gaan van de eigen regie. QueZ bestaat uit twee reeksen met vragen: vragen voor clienten en reflectievragen voor casuïstiekbespreking of intervisie met collega... Lees verder
Afbeelding bij Eigen kracht en ontmoeting voor LHBT-jongeren (handreiking voor gemeenten)
Eigen kracht en ontmoeting voor LHBT-jongeren (handreiking voor gemeenten)

Niet alleen anders

juli 2014 Verschillende onderzoeken laten zien dat LHBT-jongeren die andere jongeren zoals zij ontmoeten, minder last hebben van depressie en minder vaak denken aan zelfmoord. Ontmoeting zorgt er voor dat zij goed in hun vel komen te zitten en... Lees verder
Afbeelding bij Eigen kracht en ontmoeting voor LHBT-jongeren (gids voor professionals)
Eigen kracht en ontmoeting voor LHBT-jongeren (gids voor professionals)

Niet alleen anders

juli 2014 Verschillende onderzoeken laten zien dat LHBT-jongeren die andere jongeren zoals zij ontmoeten, minder last hebben van depressie en minder vaak denken aan zelfmoord. Ontmoeting zorgt er voor dat zij goed in hun vel komen te zitten en... Lees verder
Verkenning extramurale begeleiding
Verkenning extramurale begeleiding

Beproefde begeleidingsmethoden in kaart gebracht

juli 2014 Gemeenten en instellingen krijgen te maken met een nieuwe wettelijke context waarbinnen zij de begeleiding aan kwetsbare burgers vorm en inhoud moeten geven. Het werkveld is op zoek naar methoden om invulling te geven aan deze transitie... Lees verder
Afbeelding bij Evalueren van interventies in de sociale sector
Evalueren van interventies in de sociale sector

Onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies

juli 2014 MOVISIE nodigt onderzoekers van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten uit om voorstellen in te dienen voor het onderzoeksprogramma Inzicht in sociale interventies. Wat houdt het programma in? En waaraan moeten... Lees verder
Zicht op effect
Zicht op effect

Een overzicht van instrumenten om zelf het effect van je aanpak te meten

juni 2014 De welzijnssector kent een overvloed aan methoden, projecten en activiteiten. Maar hoe succesvol zijn al deze activiteiten in het daadwerkelijk aanpakken van problemen? Enthousiasme en goede bedoelingen zijn waardevol, maar niet... Lees verder
Drie manieren om de seksuele weerbaarheid te vergroten
Drie manieren om de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongeren te vergroten

VIMP4Youth, resultaten en verdere ambities

juni 2014 Hoe kun je jongeren weerbaar maken op seksueel gebied en grensoverschrijdend gedrag voorkomen? Het boekje Drie manieren om de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongeren te vergroten geeft antwoord. Hierin worden drie methoden... Lees verder
Afbeelding bij Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - zomer 2014
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - zomer 2014

Gaan we meer voor elkaar zorgen?

juni 2014 Kunnen we meer voor elkaar zorgen? En wat moet daarvoor dan gebeuren? Welke barrières moeten we slechten? Dat is het thema in het zomernummer van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Anita Peters, Wilco Kruijswijk en Marjet... Lees verder
Het belang van TijdvoorElkaar
Het belang van TijdvoorElkaar

Het principe van wederkerigheid in contact tussen weerbare en kwetsbare burgers

juni 2014 In diverse steden zijn in de afgelopen jaren TijdvoorElkaar-projecten opgezet door welzijns- en zorginstellingen en woningcorporaties. Via een website en een sociaal makelaar kunnen buurtbewoners elkaar informeren over wat zij voor... Lees verder
Afbeelding bij Gezocht&Aangeboden: actieve burgers (m/v)
Gezocht&Aangeboden: actieve burgers (m/v)

Samen werkt het

mei 2014 Aangeboden: actieve burgers m/v Vrijwilligersorganisaties zijn deskundig in het aantrekken en binden van (kwetsbare) burgers. En ze hebben expertise op het werken met vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties zijn niet altijd in beeld... Lees verder