Publicaties

Afbeelding bij Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2014
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2014

Sociaal over de grens

maart 2014 Thema: Sociaal over de grens. Inkomensongelijkheid is nergens goed voor, zegt epidemioloog Richard Wilkinson, met Kate Pickett auteur van het boek 'The spirit level. Why equality is better for everyone' in dit nummer van... Lees verder
Afbeelding bij Bijzonder sterk
Bijzonder sterk

Cursus voor LBT-vrouwen over eigen kracht en veiligheid

maart 2014 Movisie heeft samen met een groep ervaren trainers een cursus ontwikkeld over eigen kracht en veiligheid van LBT-vrouwen. Het bestaat uit een combinatie van technieken uit weerbaarheidscursussen, improvisatietoneel en anti-... Lees verder
Afbeelding bij Aan de slag met sociale netwerken
Aan de slag met sociale netwerken

De 44 meest bekende methoden verzameld

maart 2014 Netwerkgericht werken kan op vele manieren. Hoe begint u en wat levert het uw cliënt op? De publicatie Aan de slag met sociale netwerken helpt u op weg en maakt u wegwijs in de 44 meest bekende instrumenten en methoden. U... Lees verder
Afbeelding bij VerAnder
VerAnder

Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn

maart 2014 Veranderen is niet meer weg te denken uit deze tijd en daarvoor is natuurlijk al de nodige literatuur beschikbaar. Managers in zorg en welzijn hebben de veranderkunst hard nodig om de omslag te kunnen maken naar de... Lees verder
Afbeelding bij TSV: De stille krachten van de verzorgingsstaat
TSV: De stille krachten van de verzorgingsstaat

Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals

maart 2014 In De stille krachten van de verzorgingsstaat beschrijft Marcel Spierts de stormachtige ontwikkeling van de sociaal-culturele beroepen na de Tweede Wereldoorlog. Hij laat zien hoe de naoorlogse politieke en culturele elite deze... Lees verder
Evaluaties van sociale wijkteams
Evaluaties van sociale wijkteams

Inventarisatie van afgesloten onderzoeken van sociale wijkteams

februari 2014 In steeds meer gemeenten in Nederland zijn sociale wijkteams van start gegaan, deels in de vorm van pilots. De behoefte aan kennis naar het functioneren van sociale wijkteams en de mogelijke resultaten zijn groot. Dit rapport bevat een... Lees verder
Buurthulp in 2014
Buurthulp in 2014

Zes praktijkvoorbeelden

februari 2014 Hoe kunnen we in een buurt of wijk onderlinge hulp- en dienstverlening organiseren? In 'Buurthulp in 2014 - zes praktijkvoorbeelden' beschrijft Movisie zes praktijkvoorbeelden van Buurthulp. Al deze projecten brengen... Lees verder
Afbeelding bij Werken aan economische participatie
Werken aan economische participatie

29 best practices

februari 2014 'Als u dit boekje doorleest, zult u merken dat de groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt erg divers is. Ook zijn deze mensen sterk. Ze hebben weliswaar een zetje in de goede richting nodig, maar bloeien vervolgens op en zijn... Lees verder
Afbeelding bij Huiselijk geweld door kinderen en jongeren tegen hun ouders
Huiselijk geweld door kinderen en jongeren tegen hun ouders

Verkennend onderzoek

februari 2014 Mishandeling van ouders door hun kinderen komt vaker voor dan gedacht. Ouders die bang zijn voor hun kind komen daar niet snel mee naar buiten. Zij schamen zich en voelen zich schuldig. Daarom vraagt deze problematiek om een specifieke... Lees verder
Afbeelding bij Het 8-fasenmodel
Het 8-fasenmodel

Cliënten in de maatschappelijke zorg begeleiden

januari 2014 Wilt u cliënten krachtgericht, planmatig en integraal begeleiden? Werk dan volgens de methode van het 8-fasenmodel. De methode helpt om vanuit een positieve grondhouding samen te werken met uw cliënten en zijn netwerk... Lees verder
Afbeelding bij Implementatiewijzer 8-fasenmodel
Implementatiewijzer 8-fasenmodel

Een waarderende aanpak voor het implementeren van het 8-fasenmodel in uw organisatie

januari 2014 Een aanpak die goed aansluit bij de visie van het 8-fasenmodel is het waarderend vernieuwen. Movisie adviseert om het 8-fasenmodel met deze aanpak te implementeren. Beiden gaan uit van een vergelijkbare positieve grondhouding en... Lees verder
Aan de slag met sociale wijkteams
Aan de slag met sociale wijkteams

Tips en ervaringen uit de praktijk van Lelystad, Groningen, Venlo en Utrecht

januari 2014 Sociale wijkteams zijn in opmars. Door te werken met sociale wijkteams proberen gemeenten aanbod en vraag van zorg in de wijk dichterbij elkaar te brengen, gebruikmakend van de eigen kracht van burgers. Dit moet leiden tot meer... Lees verder
Afbeelding bij Handreiking LHBT-emancipatie: de drie decentralisaties
Handreiking LHBT-emancipatie: de drie decentralisaties januari 2014 Het kabinet zet bij de decentralisaties in op de participatiemaatschappij: zelfredzaamheid, inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Door de decentralisaties krijgen de gemeenten meer taken. Naast de uitvoering van de (nieuwe) Wmo... Lees verder
Bedreivigheid onderzocht
Bedreivigheid onderzocht

De Methodine onderzocht

januari 2014 Stichting Eigen Bedreivigheid in Doetinchem werkt aan 'bedreivigheid' voor en met mensen die door verslaving, dakloosheid en andere narigheid in de marge van de maatschappij leven. 'Bedreivigheid' is de term die de... Lees verder
E-boek Stappen in buurt- en dorpskracht
E-boek Stappen in buurt- en dorpskracht

Initiatieven in samenwerking op de voet gevolgd

januari 2014 In 2012 startte Movisie met het volgen van 25 initiatieven in buurt- of dorpskracht: burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken. We doen verslag van onze... Lees verder
Sociaal werk en ggz: samen sterker voor een gezonde buurt
Sociaal werk en ggz: samen sterker voor een gezonde buurt december 2013 De verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving. In deze omslag verandert er veel in de AWBZ, het sociaal domein en de zorgverzekeringswet. Natuurlijk heeft dit ook gevolgen voor de samenwerking tussen professionals in de... Lees verder
Afbeelding bij Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - winter 2013
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - winter 2013

Sociaal maakt gezond

december 2013 Thema: sociaal maakt gezond. Het krachtwijkenbeleid heeft een positief effect op de gezondheid en leefstijl van wijkbewoners. Dat zegt Karien Stronks, hoogleraar sociale geneeskunde in het AMC in het vierde nummer van Tijdschrift voor... Lees verder
Afbeelding bij Werken aan sociale veiligheid in de zorg
Werken aan sociale veiligheid in de zorg

Hoe pakt u dat aan?

december 2013 In dit leaflet presenteert Movisie haar visie en benadering voor het bevorderen van sociale veiligheid in de zorg, met als doel: preventie van en adequaat handelen bij grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten. Auteur:... Lees verder
Afbeelding bij Methoden en instrumenten zelfregie
Methoden en instrumenten zelfregie

Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

december 2013 In dit rapport staat een overzicht van methoden, instrumenten en organisatievormen die hulpverleners kunnen gebruiken om (meer) zelfregieversterkend te werken. De inventarisatie wordt regelmatig aangevuld. Zelfregie betekent dat... Lees verder
Afbeelding bij Stayin' Alive: Voorkom zelfmoord onder LHBT-jongeren
Stayin' Alive: Voorkom zelfmoord onder LHBT-jongeren

Info en tips voor LHBT(-jongeren)organisaties en GSA’s

december 2013 Een jongen vertelt bij zijn Gay Straight Alliance op school dat hij het leven niet meer ziet zitten. Of een meisje schrijft op de Facebookpagina van haar homostudentenvereniging dat ze morgen zelfmoord gaat plegen. Het kan... Lees verder
Schetsen van Mismatch
Schetsen van Mismatch

Een zorgethische visie op evaluatieonderzoek

december 2013 In Schetsen van mismatch staat de aansluiting tussen hulpvrager en hulpverlener centraal. De auteurs laten duidelijk zien: er is kwaliteitswinst te boeken door beter en opener te kijken naar hoe professionals zich verhouden tot de... Lees verder
Jongensprostitutie - Minderjarige jongens die hun lichaam exploiteren
Jongensprostitutie - Minderjarige jongens die hun lichaam exploiteren

Ruilseks signaleren, bespreekbaar maken en motiveren tot stoppen

december 2013 Minderjarige jongens in de prostitutie zijn vrijwel onzichtbaar. Toch blijkt uit onderzoek dat er tientallen jongens zijn die al op jonge leeftijd seks hebben tegen een vergoeding. Meestal presenteren jongens die zichzelf prostitueren... Lees verder
Afbeelding bij Met tegenwind vooruit
Met tegenwind vooruit

Frontliniepeiling over de effecten van de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl

november 2013 Om de doelstellingen van de Wmo te halen, moeten beroepskrachten (en vrijwilligers) in het sociale domein anders gaan werken. Denk aan meer initiatief bij de burger zelf; niet iets voor een cliënt doen, maar meer faciliteren dat... Lees verder
Afbeelding bij Toolkit Zorg Beter met Vrijwilligers
Toolkit Zorg Beter met Vrijwilligers

Voor beroepskrachten

november 2013 De zorg wordt beter mét de inzet van vrijwilligers. Dat gaat niet zonder betere zorg vóór vrijwilligers. Daarom ontwikkelde Zorg Beter met Vrijwilligers een Toolkit met informatie, checklists, scholingsmateriaal en... Lees verder
Afbeelding bij Factsheet Huiselijk geweld
Factsheet Huiselijk geweld

Aard en omvang, gevolgen, hulpverlening en aanpak

november 2013 In deze factsheet vindt u feiten en cijfers over de aard en omvang, de gevolgen, preventie, signalering en hulpverlening van en beleid over huiselijk geweld. Uitgever:MOVISIE Jaar van uitgave:2013 Aantal pagina's:8 Lees verder