Publicaties

Onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van LHBT-jongereninitiatieven
Onderzoek naar ondersteuningsbehoeften van LHBT-jongereninitiatieven

Samenvatting

augustus 2013 MOVISIE werkt binnen het project On the Right Track samen met COC Nederland, NJR, Expreszo en de Kringen aan het versterken van initiatieven voor en door jonge lesbo’s, homo’s, bi’s of transgenders (LHBT’s) in... Lees verder
Afbeelding bij Sturing in de Wmo-praktijk
Sturing in de Wmo-praktijk

Op weg naar nieuwe sturingsmodellen in de Wmo

augustus 2013 De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ligt bij de gemeente. Deze heeft veel vrijheid om het beleid naar eigen inzicht in te richten. Wél moet de gemeente uitvoering geven aan de doeleinden van de wet,... Lees verder
Afbeelding bij MEE en gemeenten
MEE en gemeenten

Analyse CVZ-rapportages 2012
Stimuleringsprogramma cliëntondersteuning

augustus 2013 In dit rapport leest u de weergave van een analyse van rapportages over samenwerkingsafspraken met gemeenten die iedere MEE-organisatie aanlevert bij het College voor Zorgverzekeringen. Deze rapportages zijn een onderdeel van de... Lees verder
Het meten van effecten in sociale wijkteams
Het meten van effecten in sociale wijkteams augustus 2013 Veel gemeenten besluiten te (gaan) werken met sociale wijkteams. De vraag naar effecten van sociale wijkteams wordt daarom steeds urgenter. Er zijn nog geen grootschalige effectevaluaties gedaan, waardoor het lastig is een gefundeerde... Lees verder
Afbeelding bij Al eens gehoord van Welzijn Nieuwe Stijl?
Al eens gehoord van Welzijn Nieuwe Stijl?

Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie

augustus 2013 Welzijn Nieuwe Stijl, afgekort WNS, is een beweging die erop gericht is de kracht van welzijn beter te benutten. WNS kent acht bakens (kenmerken) die richting geven aan de kwaliteitsontwikkeling van de welzijnssector. U kunt deze bakens... Lees verder
Afbeelding bij Cliëntenparticipatie in de (O)GGZ
Cliëntenparticipatie in de (O)GGZ

Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie

augustus 2013 Een korte schets van de prestatievelden 7, 8 en 9, wat Wmo-raden en belangenbehartigers hierop kunnen doen en waar ze meer informatie kunnen vinden. Uitgever:MOVISIE, kennisprogramma Cliëntenparticipatie Jaar van uitgave:augustus... Lees verder
Afbeelding bij Cliëntenparticipatie en de decentralisaties
Cliëntenparticipatie en de decentralisaties

Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie

augustus 2013 In de Wmo staat het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van alle burgers centraal. Ook in de recente beleidsmaatregelen staan die eigen kracht en zelfredzaamheid centraal. In het bijzonder betreft het de... Lees verder
Afbeelding bij Extramurale begeleiding: gemeente en opdrachtgeverschap
Extramurale begeleiding: gemeente en opdrachtgeverschap

Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie

augustus 2013 Zoals het er nu naar uitziet wordt per 1 januari 2015 de functie begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar de Wmo. De gemeente krijgt dan de verantwoordelijkheid voor alle cliënten die... Lees verder
Afbeelding bij Regenboog onder de loep
Regenboog onder de loep

Een verkenning van interventies voor LHBT-emancipatie

juli 2013 Al 25 jaar voert de Nederlandse overheid actief beleid ten aanzien van de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender burgers (LHBT’s). In die jaren zijn er verschillende interventies ontwikkeld gericht op... Lees verder
Afbeelding bij TSV: De affectieve burger
TSV: De affectieve burger

Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid

juli 2013 De regering wil dat iedereen ‘mee kan doen’ in de samenleving. Met termen als ‘eigen kracht’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ probeert de overheid de burger over te halen om tegelijkertijd het eigen... Lees verder
TSV: Als meedoen pijn doet
TSV: Als meedoen pijn doet

Affectief burgerschap in de wijk

juli 2013 Begin deze eeuw waren er grote zorgen over de kloof tussen burgers en bestuur. Politici en bestuurders besloten om beter naar de mensen te gaan luisteren. Wethouders gingen gezellig ontbijten met bewoners, gemeentes kregen budget en... Lees verder
Afbeelding bij Cliënt- en samensturing in tijden van decentralisaties
Cliënt- en samensturing in tijden van decentralisaties

Wat werkt?

juli 2013 Deze handreiking is voor organisaties die bezig zijn met cliënt- en samensturing. Wat is cruciaal als een cliënt zo veel mogelijk zelf de regie voert over zijn eigen ondersteuning? En hoe geef je hier vorm aan? De informatie... Lees verder
Afbeelding bij Toolkit Verzilveren
Toolkit Verzilveren

Handvatten voor het benutten van de kennis en ervaring van senioren

juli 2013 Terwijl half werkend Nederland aan het inpakken is om een aantal weken op vakantie te gaan, komen er 65-plussers zongebruind terug van hun maandenlange bivak aan de Spaanse Costa’s of de Franse Riviera. Je zou bijna het... Lees verder
Afbeelding bij Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld
Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld juni 2013 Met de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving wordt het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers alleen maar groter. Naast de professional zijn zij degene die zorgvragers in vele opzichten ondersteunen. Eind... Lees verder
Afbeelding bij Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking
Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking

Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep

juni 2013 MOVISIE en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) kregen signalen van gemeenten, Marokkaanse zelforganisaties en cliëntenorganisaties dat zij Marokkaanse-Nederlandse  jongeren met een beperking niet of nauwelijks... Lees verder
Afbeelding bij ‘Be A Man!’, handleiding voor peer educators
‘Be A Man!’, handleiding voor peer educators

Peer education methode voor laagopgeleide jongens van 12 t/m 16 jaar met een Marokkaanse of Turkse achtergrond

juni 2013 Hoe vergroot je de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond van 12 t/m 16 jaar? De methode ‘Be a man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?’ biedt een antwoord. Met de methode... Lees verder
Afbeelding bij ‘Be A Man!’, handleiding voor organisaties
‘Be A Man!’, handleiding voor organisaties

Peer education methode voor laagopgeleide jongens van 12 t/m 16 jaar met een Marokkaanse of Turkse achtergrond

juni 2013 Hoe vergroot je de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond van 12 t/m 16 jaar? De methode ‘Be a man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?’ biedt een antwoord. Met de methode... Lees verder
Afbeelding bij Prestatieveld @4-kaarten Mantelzorg
Prestatieveld @4-kaarten Mantelzorg

Voorbeelden van het in de praktijk brengen van de basisfuncties

juni 2013 Naar aanleiding van de basisfuncties voor vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn de Prestatieveld @4-kaarten ontwikkeld. Dit zijn leaflets die informatie geven over en voorbeelden geven van het in de praktijk brengen van de basisfuncties... Lees verder
Afbeelding bij Prestatieveld @4-kaarten Vrijwilligerswerk
Prestatieveld @4-kaarten Vrijwilligerswerk

Voorbeelden van het in de praktijk brengen van de basisfuncties

juni 2013 Naar aanleiding van de basisfuncties voor vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn de Prestatieveld @4-kaarten ontwikkeld. Dit zijn leaflets die informatie geven over en voorbeelden geven van het in de praktijk brengen van de basisfuncties... Lees verder
Afbeelding bij Bewijs gevonden
Bewijs gevonden

Kwetsbare vrijwilligers sterker met Erkenning Verworven Competenties – Algemene vrijwilligerscompetenties

juni 2013 Leren doe je niet alleen in het onderwijs, maar ook in de praktijk. Met dat uitgangspunt werkte MOVISIE 15 jaar aan een methode waarbij vrijwilligers letterlijk bewijzen wat ze kunnen: Erkenning Verworven Competenties – Algemene... Lees verder
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - zomer 2013
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - zomer 2013

Moderne armoede, nieuwe remedies

juni 2013 Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken is het nieuwste blad voor sociale professionals, beleidsmakers, wetenschappers, studenten, docenten en vrijwilligers. Met interviews, reportages, dwarse opiniestukken en onderzoeksbijdragen is... Lees verder
Afbeelding bij Ouderenmishandeling: een DVD met handleiding
Ouderenmishandeling: een DVD met handleiding

Je ziet het pas als je het gelooft!

juni 2013 Je ziet het pas als je het gelooft! Het DVD-pakket bestaat uit een DVD met vijf korte films en een handleiding van 27 pagina's. Het is te gebruiken als onderdeel van algemene voorlichting over ouderenmishandeling of als materiaal bij... Lees verder
 
Toolbox moeder- en vadercentra juni 2013 Moeder- en vadercentra zijn internationaal een succes. Zij bieden vrouwen en mannen, die soms jaren thuis hebben gezeten, kans hun deskundigheid anders te gebruiken dan in de privésituatie. Sommigen stromen vervolgens door naar... Lees verder
Afbeelding bij Toekomstbestendige dagactiviteiten in groepsverband
Toekomstbestendige dagactiviteiten in groepsverband

Inspiratiewijzer voor transitie AWBZ-Wmo 

mei 2013 Vanaf 2015 zullen dagactiviteiten niet meer gefinancierd worden vanuit de AWBZ, maar vanuit de Wmo. Dat betekent dat gemeenten samen met aanbieders en inwoners de dagactiviteiten zelf gaan organiseren. Maar hoe worden dagactiviteiten... Lees verder
Afbeelding bij Transparant aanbod Schoolmaatschappelijk werker
Transparant aanbod Schoolmaatschappelijk werker mei 2013 In opdracht van de MOgroep heeft MOVISIE met een panel van professionals het aanbod van schoolmaatschappelijk werk beschreven. Het aanbod geeft een overzicht van activiteiten en resultaten van het huidige en toekomstige... Lees verder