Publicaties

Afbeelding bij Toekomstbestendige dagactiviteiten in groepsverband
Toekomstbestendige dagactiviteiten in groepsverband

Inspiratiewijzer voor transitie AWBZ-Wmo 

mei 2013 Vanaf 2015 zullen dagactiviteiten niet meer gefinancierd worden vanuit de AWBZ, maar vanuit de Wmo. Dat betekent dat gemeenten samen met aanbieders en inwoners de dagactiviteiten zelf gaan organiseren. Maar hoe worden dagactiviteiten... Lees verder
Afbeelding bij Transparant aanbod Schoolmaatschappelijk werker
Transparant aanbod Schoolmaatschappelijk werker mei 2013 In opdracht van de MOgroep heeft MOVISIE met een panel van professionals het aanbod van schoolmaatschappelijk werk beschreven. Het aanbod geeft een overzicht van activiteiten en resultaten van het huidige en toekomstige... Lees verder
Afbeelding bij Monitorverslag Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie
Monitorverslag Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie mei 2013 Het project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie is een van de projecten in het kader van het ZonMw programma Cliënteninitiatieven in de Maatschappelijke Opvang. Het project heeft als doel cliëntenparticipatie voor... Lees verder
Afbeelding bij Outreachend werkt!
Outreachend werkt! mei 2013 Outreachend werken is in korte tijd één van de belangrijkste bakens van Welzijn Nieuwe Stijl geworden. Nog niet zo lang geleden werd er met argwaan naar gekeken; ongevraagd bemoeien was controversieel en not done.... Lees verder
Afbeelding bij Transities: wat moet uw Wmo-raad weten?
Transities: wat moet uw Wmo-raad weten?

Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie

mei 2013 In 2015 verandert er veel. De Participatiewet wordt ingevoerd, de Wmo wordt uitgebreid met de begeleidingsfunctie en de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg gaat naar gemeenten. In een nieuw factsheet van het kennisprogramma Clië... Lees verder
Afbeelding bij Overzicht OGGZ-inventarisatie
Overzicht OGGZ-inventarisatie

Resultaten in 24 centrumgemeenten

april 2013 Met de drie transities als katalysator zoeken centrumgemeenten de verbinding tussen de aanpak van dakloosheid en het brede sociale domein. MOVISIE heeft een inventarisatie gemaakt van initiatieven en plannen in de diverse... Lees verder
Kijk jij al door een roze bril?
Kijk jij al door een roze bril?

Roze handboekje voor sociaal werkers

april 2013 Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) zijn net als andere cliënten. In de ondersteuning aan hen werkt u dan ook met dezelfde methodieken die bij u, uw werkveld en instelling passen. Toch... Lees verder
Inzicht in wijkgericht werken
Inzicht in wijkgericht werken

Beleid en activiteiten in Alphen aan den Rijn

april 2013 Wijkgericht werken, een veelgehoord credo en belangrijk baken van Welzijn nieuwe stijl. Maar wat levert het op en hoe werkt het? Het onderzoeksinstituut Risbo onderzocht wijkgericht werken in twee buurten in Alphen aan den Rijn.... Lees verder
 
Verkenning methoden algemeen maatschappelijk werk april 2013 Om maatschappelijke problemen van burgers op te lossen zet het algemeen maatschappelijk werk (AMW) tal van methoden in. MOVISIE voerde een verkenning uit naar de methoden die het AMW gebruikt en actueel beschikbaar zijn. In de... Lees verder
Afbeelding bij Factsheet Ontspoorde Mantelzorg
Factsheet Ontspoorde Mantelzorg maart 2013 De druk op mantelzorgers neemt toe. Gevolg is een toenemend risico op ontspoorde mantelzorg. Deze factsheet biedt algemene informatie en tips voor beroepskrachten en vrijwilligers om ontspoorde mantelzorg te herkennen en signaleren.... Lees verder
Afbeelding bij Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2013
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - voorjaar 2013 maart 2013 Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken is het nieuwste blad voor sociale professionals, beleidsmakers, wetenschappers, studenten, docenten en vrijwilligers. Met interviews, reportages, dwarse opiniestukken en onderzoeksbijdragen is... Lees verder
Afbeelding bij Modellen voor lokale participatie
Modellen voor lokale participatie

Een zoektocht naar toekomstbestendige, lokale burger- en cliëntenparticipatie

maart 2013 De notitie Modellen voor lokale participatie is geschreven voor Wmo-raden die na willen denken over het toekomstbestendig maken van medezeggenschap in hun lokale situatie. Volop wordt nagedacht en gediscussieerd over de rol en de... Lees verder
Verzilver de inzet van jongeren
Verzilver de inzet van jongeren

Een werkboek over het effect van jongeren op organisaties

februari 2013 Maatschappelijke organisaties werken graag met jonge vrijwilligers. Mede door de verplichte maatschappelijke stage hebben veel organisaties de afgelopen jaren ervaren wat de meerwaarde is van het werken met jongeren. Enkele tools die... Lees verder
Afbeelding bij Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid
Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid februari 2013 In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Meerdere maatschappelijke organisaties houden zich hier vaak op verschillende manieren mee bezig. Meestal ontbreekt echter een... Lees verder
Afbeelding bij Om te bewaren
Om te bewaren

Eenmalig magazine ter afsluiting van Goed voor Elkaar, over vrijwillige inzet, mantelzorg, transities en de kanteling

januari 2013 Met het programma Goed voor Elkaar is de afgelopen drie jaar op lokaal niveau stevig geïnvesteerd in de versterking van mantelzorg en vrijwilligerswerkbeleid. De resultaten zijn verschenen in het eenmalige magazine ‘Om te... Lees verder
Afbeelding bij Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender-ouderen
Lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender-ouderen

Handreiking LHBT-emancipatie

januari 2013 In Nederland wonen ongeveer 900.000 lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT), grofweg vijf procent van de bevolking. In theorie zou dit betekenen dat ook vijf procent van de ouderen in Nederland LHBT is.... Lees verder
Leefgebiedenwijzer
Leefgebiedenwijzer

Versterken van eigen kracht van cliënten

januari 2013 Bij u komen mensen met teleurstellingen, pijn, ziekte of trauma’s. Samen met hen gaat u op zoek naar hun kracht om het leven weer of meer zin te geven. Maar hoe doet u dat? Hoe kunt u mensen ondersteunen in hun kracht, juist als... Lees verder
Afbeelding bij Bereik uw achterban via social media
Bereik uw achterban via social media

Social mediagids voor het betrekken van burgers

januari 2013 Veel Wmo-raden vinden het lastig om alle burgers en doelgroepen te bereiken blijkt uit onderzoek. Wilt u meer communiceren met uw achterban? Wilt u makkelijker overleggen met uw collega’s in de Wmo-raad en met de gemeente? Ga dan... Lees verder
(Wmo) beleid maken met persona's
(Wmo) beleid maken met persona's

Anders werken aan cliënten- en burgerparticipatie

januari 2013 Wanneer er zich veranderingen voordoen, zoals de AWBZ-transitie, heeft dat gevolgen voor veel mensen. Als gemeente, cliënt- of belangengroep of als aanbieder kunt u met behulp van een persona die gevolgen samen of alleen... Lees verder
Handreiking Maatschappelijke Ondersteuning

Kenmerken van professioneel ondersteunen

januari 2013 De Wmo doet een beroep op de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de burger. Daar hoort ook een goede kwaliteit van dienstverlening bij. Wat moet een professional in de sociale sector kunnen en doen om goed uitvoering te... Lees verder
Geloven onder de regenboog
Geloven onder de regenboog

Handreiking voor hulpverlening aan christelijke lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders

januari 2013 Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) met een christelijke achtergrond komen vaak in aanraking met afwijzende visies op homoseksualiteit en transgenderisme. Het horen van deze visies, gebrek aan steun en... Lees verder
Afbeelding bij Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding
Vernieuwing in arbeidsmatige dagbesteding

Voorbereid op de transitie AWBZ-Wmo

januari 2013 Wat gebeurt er met arbeidsmatige dagbesteding als gemeenten straks verantwoordelijk worden? Waar liggen de kansen en wat zijn bedreigingen? Wat kunnen zorgorganisaties doen? Wat verwachten ze van gemeenten? En hoe kunnen ze elkaar... Lees verder
 
Verkenning Plattelandsontwikkeling

Overzicht van methoden voor versterking van actief burgerschap

december 2012 Deze verkenning is opgezet rond de term plattelandsontwikkeling. De gezochte methoden richten zich in essentie op het ondersteunen en versterken van actief burgerschap op het Nederlandse platteland. Bewoners van het platteland en hun... Lees verder
 
Toolkit sterk netwerk

Toolkit voor vrijwilligerscoördinatoren

december 2012 De methodiek Een Sterk Sociaal Netwerk reikt een kader voor vrijwilligers die als netwerkcoach aan de slag willen en vrijwilligerscoördinatoren die met netwerkcoaches willen werken. Inmiddels is er door een aantal organisaties... Lees verder
Afbeelding bij Twee stappen vooruit, een terug
Twee stappen vooruit, een terug

Bestrijding van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating. Politiek klimaat, beleid en aanpak in Nederland

november 2012 Eergerelateerd geweld kwam vanaf 2003 hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. In vogelvlucht wordt de Nederlandse praktijk beschreven, van opsporing en vervolging, opvang en hulpverlening tot en met preventie en voorlichting.... Lees verder