Publicaties

Afbeelding bij Toolkit tegen Geweld
Toolkit tegen Geweld

Aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating

januari 2012 Deze toolkit is ontwikkeld voor zelforganisaties en non-gouvernementele organisaties (NGO’s) in Europa die zich bezig houden met de aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating. Het is een bundeling van de... Lees verder
Afbeelding bij Flying team against violence
Flying team against violence januari 2012 Aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating. Beleid, good practices en succesfactoren in Cyprus, Duitsland, Nederland, Zweden en Turkije Het ‘Flying Team against Violence’ ondersteunt de activiteiten... Lees verder
Pleit voor vitaliteit
Pleit voor vitaliteit

Een wegwijzer voor human resources

januari 2012 Werkt u als HRM-functionaris in de sector zorg en welzijn en wilt u meer vitaliteit in uw organisatie? Deze wegwijzer helpt u om een organisatie te creëren waarin energie, plezier en passie dagelijkse praktijk zijn. Wat is... Lees verder
Afbeelding bij Werken vanuit zelfregie - wat houdt het in
Werken vanuit zelfregie - wat houdt het in januari 2012 Wat is zelfregie en wat houdt het in voor u als hulpverlener en voor de hulpvragers? Dit is een overzichtelijk boekje voor managers en professionals die meer willen weten over werken vanuit de eigen regie van de mensen die bij hen... Lees verder
Vitaal leidinggeven in zorg en welzijn
Vitaal leidinggeven in zorg en welzijn

7 werkende principes

januari 2012 Vitale beroepskrachten bruisen van energie, werken graag en presteren beter. Ze blijven geboeid én verbonden met uw organisatie. Investeren in vitaliteit is daarmee een noodzaak. Nieuwsgierig hoe u vitaliserend kunt leidinggeven... Lees verder
Afbeelding bij Respect, waardering en ontplooiing
Respect, waardering en ontplooiing

Burgerschap voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking

januari 2012 Maatjesprojecten, theater, scouting, zangkoren en kerkdiensten, vele organisaties organiseren activiteiten met als doel de maatschappelijke participatie van mensen met een verstandelijke of psychische beperking te bevorderen. Lukt dit... Lees verder
Afbeelding bij Over de grens
Over de grens

Seksueel opvoeden met het Vlaggensysteem

januari 2012 Ouders en opvoeders worden vroeg of laat geconfronteerd met kind(eren) die op verkenning en ontdekking gaan naar hun eigen lichaam en seksualiteit. Ouders kunnen hun kinderen daarbij leren welk seksueel gedrag oké is en welk... Lees verder
Afbeelding bij Moedwil en misverstand
Moedwil en misverstand

Een essay over de gelaagdheid van kennis in de sociale sector

januari 2012 Dit essay legt het belang van de gelaagdheid in het sociaal werk bloot. Professionals willen weten hoe het werkt, organisaties wat er werkt en bestuurders waartoe het werkt. Omdat hierover tussen de verschillende partijen geen... Lees verder
Afbeelding bij Maximale MaS
Maximale MaS

Optimale opbrengsten voor leerling, school en stagebieder

januari 2012 De afgelopen jaren hebben alle betrokkenen (scholen, leerlingen, stagebieders en maatschappelijk makelaars) ervaring opgedaan met maatschappelijke stage. Ze zijn daarbij niet alleen tegen drempels en problemen aangelopen, maar ze hebben... Lees verder
MantelScan
MantelScan

Samenstelling, organisatie en risicofactoren van een zorgnetwerk in kaart

januari 2012 De MantelScan is een instrument voor professionals in zorg en welzijn om samen met zorgvragers en mantelzorgers een (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen, waarbij aandacht is voor de kracht en risico’s van dat netwerk. De scan... Lees verder
 
Cliëntenparticipatie in de voorbereiding van de AWBZ-transitie januari 2012 Voor gemeenten en Wmo-raden zijn het woelige tijden. In de komende jaren krijgen zij veel nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn op hun bordje. De plannen liggen er om de komende jaren de jeugdzorg te decentraliseren, een nieuwe... Lees verder
Afbeelding bij Levensloop en vrijwilligerswerk
Levensloop en vrijwilligerswerk

Aansluiten bij de motivatie en situatie van vrijwilligers

januari 2012 De motivatie van vrijwilligers wordt beïnvloed door hun levensloop en hoe vrijwilligersorganisaties hierop inspelen. In deze brochure omschrijven we levensloop als alle situaties en gebeurtenissen die iemand gedurende zijn leven... Lees verder
Krimp in beeld
Krimp in beeld

De sociale gevolgen van demografische veranderingen

januari 2012 In de discussie over krimp ligt de focus vooral op wonen en de woningmarkt. In deze publicatie staat juist de sociale kant van krimp centraal. Aan de hand van een casestudy in de gemeente Borger-Odoorn in Drenthe wordt een beeld... Lees verder
Afbeelding bij Jongerenparticipatie gewoon doen!
Jongerenparticipatie gewoon doen!

De stem van jongeren en hun instelling

januari 2012 Cliëntenparticipatie komt lang niet overal vanzelf en gemakkelijk op gang. In veel instellingen wordt gezocht naar goede manieren. Om de stem van jongeren te laten horen hebben Stichting Zwerfjongeren Nederland, United Voices en... Lees verder
Afbeelding bij Jaarbericht MOVISIE 2011
Jaarbericht MOVISIE 2011 januari 2012 2011 begint goed. We zijn blij met het ISO-certificaat en met de uitkomsten van een externe evaluatie die laat zien dat het veld ons waardeert. Kort na de zomer verandert de windrichting. Het ministerie van VWS kondigt voor 2012 een... Lees verder
 
Een model voor vraagverheldering en toegang tot voorzieningen

Inventarisatie ondersteuningsbehoefte in het kader van de drie decentralisaties

januari 2012 Een belangrijke vraag waar veel gemeenten nu mee worstelen is hoe je de toegangsfunctie vormgeeft in lijn met de Kanteling, op een manier die geschikt is voor de doelgroepen die voorheen de AWBZ-begeleiding ontvingen (en deels ook voor... Lees verder
Afbeelding bij De mantel der liefde
De mantel der liefde

Quickscan naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen

januari 2012 Geweld in afhankelijkheidsrelaties, ook wel huiselijk geweld genoemd, komt in alle kringen voor, ongeacht cultuur of religie. Huiselijk geweld is een mondiaal probleem. Wel zijn er verschillen zichtbaar in de achtergrond, de aard en de... Lees verder
Afbeelding bij Aan het woord
Aan het woord

Portretten van ervaringsdeskundigen

januari 2012 Deze brochure bevat portretten van ervaringsdeskundigen. De titel is Aan het woord omdat de ervaringsdeskundigen de portretten zelf hebben geschreven. Enkele zijn gebaseerd op interviews. Zo geven ervaringsdeskundigen een eigen kijk op... Lees verder
 
Zoenen is gevaarlijk - Onderzoek naar geweld tegen lesBische vrouwen december 2011 In deze onderzoeksrapportage vindt u de resultaten van een onderzoek dat MOVISIE in opdracht van Stichting OndersteBoven uitvoerde naar geweld tegen lesbische vrouwen. Uit het onderzoek blijkt dat agressie en geweld tegen lesbische... Lees verder
Afbeelding bij Zinvolle hulpverlener
Zinvolle hulpverlener

Profiel voor werken aan zingeving

december 2011 Wie is de zinvolle hulpverlener? Wat voor gedrag laat hij zien? Waar liggen zijn capaciteiten? Welke overtuigingen heeft hij? MOVISIE beschrijft dit in het profiel ‘De zinvolle hulpverlener’. Een bron van inspiratie voor... Lees verder
Afbeelding bij Op zoek naar het levende bewijs
Op zoek naar het levende bewijs

Een essay over evidence based werken in de vrijwillige sector

december 2011 Is het wel gepast om van vrijwilligers te verwachten dat zij handelen op grond van wetenschappelijke kennis over ‘wat werkt’? Met een terugtrekkende overheid komt een steeds grotere druk te liggen op het vrijwilligersveld.... Lees verder
Afbeelding bij Informele Zorg in bedrijf
Informele Zorg in bedrijf

Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor informele zorgorganisaties

december 2011 Informele zorgorganisaties boren door bezuinigingen steeds vaker andere bronnen aan om hun activiteiten te kunnen blijven financieren. Bedrijven raken juist steeds meer geïnteresseerd in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Dat... Lees verder
Afbeelding bij Duizend en één sterren
Duizend en één sterren

18 succesverhalen uit Duizend en één Kracht

december 2011 Het succes van Duizend en één Kracht schuilt in samenwerking, maatwerk en investeren in de eigen kracht van vrouwen. In de afgelopen vier jaar hebben organisaties in 26 gemeenten hun krachten gebundeld. En met elkaar... Lees verder
Sportief participeren
Sportief participeren

Wmo & sport

november 2011 Nederland kent vele initiatieven die een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk door de jeugd te stimuleren (weer) te sporten en bewegen. Bekende voorbeelden zijn de Krajicek Playgrounds, de Marc Lammers... Lees verder
 
Actief Burgerschap

Een overzicht van interventies

november 2011 De overheid moedigt burgers aan meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving te nemen en vanuit Welzijn Nieuwe Stijl wordt actief ingezet op de ontwikkeling van eigen kracht en zelfregie. Welke methoden hanteren sociale... Lees verder