Publicaties

Afbeelding bij Op zoek naar het levende bewijs
Op zoek naar het levende bewijs

Een essay over evidence based werken in de vrijwillige sector

december 2011 Is het wel gepast om van vrijwilligers te verwachten dat zij handelen op grond van wetenschappelijke kennis over ‘wat werkt’? Met een terugtrekkende overheid komt een steeds grotere druk te liggen op het vrijwilligersveld.... Lees verder
Afbeelding bij Informele Zorg in bedrijf
Informele Zorg in bedrijf

Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor informele zorgorganisaties

december 2011 Informele zorgorganisaties boren door bezuinigingen steeds vaker andere bronnen aan om hun activiteiten te kunnen blijven financieren. Bedrijven raken juist steeds meer geïnteresseerd in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Dat... Lees verder
Afbeelding bij Duizend en één sterren
Duizend en één sterren

18 succesverhalen uit Duizend en één Kracht

december 2011 Het succes van Duizend en één Kracht schuilt in samenwerking, maatwerk en investeren in de eigen kracht van vrouwen. In de afgelopen vier jaar hebben organisaties in 26 gemeenten hun krachten gebundeld. En met elkaar... Lees verder
Sportief participeren
Sportief participeren

Wmo & sport

november 2011 Nederland kent vele initiatieven die een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid in de wijk door de jeugd te stimuleren (weer) te sporten en bewegen. Bekende voorbeelden zijn de Krajicek Playgrounds, de Marc Lammers... Lees verder
 
Actief Burgerschap

Een overzicht van interventies

november 2011 De overheid moedigt burgers aan meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving te nemen en vanuit Welzijn Nieuwe Stijl wordt actief ingezet op de ontwikkeling van eigen kracht en zelfregie. Welke methoden hanteren sociale... Lees verder
 
Preventie suïcidaal gedrag allochtone meiden

Kennis in kaart

november 2011 In dit rapport vindt u kennis die MOVISIE heeft verzameld over suïcidaal gedrag onder allochtone meiden en de preventie daarvan. In het rapport komen vijf vragen aan bod: Welke problemen liggen ten grondslag aan het suï... Lees verder
Afbeelding bij Naar een Wmo-raad Nieuwe Stijl
Naar een Wmo-raad Nieuwe Stijl

Spiegeldocument voor Wmo-raden en gemeenten

november 2011 Scherper signaleren, in competenties denken bij de samenstelling van raden en overstijgend advies geven. Dat zijn de belangrijkste adviezen voor Wmo-raden uit deze online publicatie, een spiegeldocument voor Wmo-raden en gemeenten. U... Lees verder
Afbeelding bij Beperkt weerbaar
Beperkt weerbaar

Een onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking

november 2011 Over seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking bestaat nog veel onduidelijkheid. Internationale cijfers laten geen eenduidig beeld zien. Dit komt omdat het onderzoek dat tot nu toe gedaan... Lees verder
Als meiden geen uitweg meer zien
Als meiden geen uitweg meer zien

10 vragen over suïcidaal gedrag onder meiden van Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse afkomst

november 2011 Dit boekje biedt handvatten als je het vermoeden hebt dat een meisje suïcidaal gedrag vertoont. Hoe herken je suïcidaal gedrag? Wat kun je als professional of vrijwilliger doen om meiden te helpen? Deze en andere vragen worden... Lees verder
Afbeelding bij Tussen draaglast en draagkracht
Tussen draaglast en draagkracht

Kwetsbare groepen in gemeentelijk beleid

november 2011 De aandacht voor kwetsbare groepen groeit. De Wmo speelt hierin een belangrijke rol. Sinds 2007 hebben gemeenten meer dan daarvoor nadrukkelijk een opdracht in de hulp aan en ondersteuning van alle kwetsbare groepen. Die opdracht is... Lees verder
 
VIO Cahier 2011

Cahier 2011

oktober 2011 Extra editie van het  wetenschappelijke tijdschrift Vrijwillige Inzet Onderzocht. Met zes artikelen van onderzoekers met hun visie op de ontwikkelingen binnen het vrijwilligerswerk. De volgende artikelen staan in het cahier: 1... Lees verder
Afbeelding bij Handreiking homo-emancipatie - Gratis LHBT-beleid
Handreiking homo-emancipatie - Gratis LHBT-beleid oktober 2011 Uit een peiling van MOVISIE (2010) is gebleken dat veel kleine gemeenten moeite hebben met LHBT-beleid. Ze menen te weinig budget te hebben om specifiek aandacht te besteden aan lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders... Lees verder
 
Chillen in het groen

De waarde van groen op jongerenontmoetingsplekken onderzocht

oktober 2011 Sinds 2008 wonen er voor het eerst in de geschiedenis, wereldwijd meer mensen in de stad dan op het platteland. Ook in Nederland is dat het geval. Naar verwachting zal het percentage stedelingen de komende decennia alleen maar toenemen... Lees verder
Afbeelding bij Groenboek Roze Belweek 2011
Groenboek Roze Belweek 2011

'De roze oudere is bijna een gewoon mens'

oktober 2011 In het begin van het afgelopen decennium kwam er een toenemend aantal signalen dat het niet goed ging met de positie van de groeiende groep ouderen met een niet-heteroseksuele leefstijl. Er was sprake van eenzaamheid, slechte... Lees verder
Afbeelding bij Ben ik in beeld
Ben ik in beeld

Werkboek voor ondernemende vrijwilligersorganisaties

oktober 2011 Dit werkboek is voor vrijwilligersorganisaties die meer leden, klanten, vrijwilligers en financiers willen. Met dit werkboek versterkt u de marketing van uw organisatie. In drie werkateliers neemt u samen met anderen uw activiteiten... Lees verder
Afbeelding bij Pak de Passie!
Pak de Passie!

Magazine over betrokkenheid 2.0

september 2011 Pak de Passie! gaat over betrokkenheid 2.0 in (vrijwilligers)organisaties. In het magazine gaan we in op vragen als: Wat is betrokkenheid eigenlijk? Hoe kun je betrokkenheid herkennen en inzetten? Kun je betrokkenheid... Lees verder
Afbeelding bij Onderneem 't zelf in welzijn
Onderneem 't zelf in welzijn

Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

september 2011 Het welzijnswerk, en met name de relaties tussen welzijnsorganisaties en hun omgeving, zijn sterk in beweging. Deze ontwikkeling vraagt om een meer ondernemende manier van werken, zowel van de organisatie als van de professional zelf.... Lees verder
Afbeelding bij Natuur in bedrijf
Natuur in bedrijf

Handleiding samenwerken met het bedrijfsleven voor natuur- en landschapsorganisaties

september 2011 Natuur- en landschaporganisaties boren door bezuinigingen steeds vaker andere bronnen aan om hun activiteiten te kunnen blijven financieren. Bedrijven daarentegen raken steeds meer geïnteresseerd in Maatschappelijk Verantwoord... Lees verder
Afbeelding bij Cocreatief ondernemen
Cocreatief ondernemen

Kansen voor zorg en welzijn

september 2011 Met voorbeelden uit de praktijk laten Vilans en MOVISIE zien wat cocreatie kan betekenen voor de sector zorg en welzijn. Cocreatief ondernemen biedt inspiratie om de kansen van cocreatie te benutten voor uw organisatie. Het is ook een... Lees verder
Afbeelding bij Transparant aanbod - Individueel sociaal werk in de wijk
Transparant aanbod - Individueel sociaal werk in de wijk

Modulen als bouwstenen voor hulp- en dienstverlening

augustus 2011 De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt... Lees verder
 
Factsheet Eergerelateerd geweld augustus 2011 Dit factsheet bevat een actueel overzicht van de feitelijke gegevens over eergerelateerd geweld. De gegevens zijn – voor zover mogelijk – afkomstig uit onderzoeken en officiële registraties. Wat is eergerelateerd... Lees verder
Afbeelding bij Alleen slechte vrouwen klagen
Alleen slechte vrouwen klagen

Problemen en behoeften van geïsoleerde allochtone spilzorgers in Nederland

augustus 2011 Hoe zien allochtone mantelzorgers – ook wel spilzorgers – hun zorgsituatie? Hoe kunnen zij worden bereikt door de hulpverlening? En welke hulp en interventies zijn zinvol om hun lasten te verlichten en hun isolement te... Lees verder
 
De Zilveren Kracht van Tytsjerksteradiel juli 2011 Auteur:Engelen, J. Uitgever:MOVISIE Jaar van uitgave:2011 Aantal pagina's:4 Lees verder
 
De Zilveren Kracht van Gorredijk juli 2011 Auteur:Engelen, J. Uitgever:MOVISIE Jaar van uitgave:2011 Aantal pagina's:4 Lees verder
 
Verkenning naar methode en competenties Buurtdiensten juli 2011 In dit rapport worden de resultaten van een eerste verkenning naar de methode Buurtdiensten en de gevraagde competenties van medewerkers die Buurtdiensten uitvoeren beschreven. Hoe ziet de werkwijze er daadwerkelijk uit in de... Lees verder