Publicaties

 
Werken naar vermogen: doen wat je kunt binnen een activerende context

Kwalitatief onderzoek naar de outcome in re-integratieprojecten voor bijstandsafhankelijken

juni 2012 Onderzoek dat zich richt op de outcome in re-integratieprojecten voor bijstandsafhankelijken. In het onderzoek worden twee interventies nader onderzocht die een relatie leggen tussen de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de Wet... Lees verder
Toolkit Werken aan sociale veiligheid
Toolkit Werken aan sociale veiligheid

Preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

mei 2012 De toolkit Werken aan sociale veiligheid biedt u ondersteuning bij het werken aan sociale veiligheid binnen uw organisatie. De toolkit bestaat uit drie delen: Deel 1 is voor managers, kwaliteitsfunctionarissen en beleidsmedewerkers... Lees verder
Afbeelding bij De zorgkracht van sociale netwerken
De zorgkracht van sociale netwerken mei 2012 We zijn tegenwoordig allemaal wel actief op sociale netwerksites zoals Facebook of LinkedIn. Hoewel sociale netwerken op die manier zowel privé als zakelijk maximaal worden ingezet en positief worden gewaardeerd, lijkt de sociale... Lees verder
Gemeenten en de kwaliteit van sociale interventies
Gemeenten en de kwaliteit van sociale interventies mei 2012 Werkt buurtbemiddeling nu eigenlijk echt? Welke resultaten zijn hiervan bekend? En wat weten we bijvoorbeeld over het effect van preventieve ondersteuning bij eenzaamheid van ouderen? Kortom: welke methode kan het beste worden ingezet... Lees verder
Afbeelding bij Toolkit Competentieontwikkeling Vrijwilligerswerk
Toolkit Competentieontwikkeling Vrijwilligerswerk april 2012 Vrijwilligers ontwikkelen kennis en vaardigheden - competenties - die nuttig of zelfs onmisbaar zijn voor henzelf én voor de samenleving. Het zichtbaar maken van deze competenties is (nog) geen gewoonte in het vrijwilligerswerk.... Lees verder
Afbeelding bij Werken vanuit zelfregie - hoe pak ik dat aan
Werken vanuit zelfregie - hoe pak ik dat aan april 2012 Werkers in de sociale sector gaan steeds meer werken vanuit de eigen regie van hulpvragers. Maar hoe doen zij dat? In dit praktische boekje vindt u vragen en antwoorden, opgetekend tijdens de zelfregietrainingen van MOVISIE. Dit... Lees verder
Afbeelding bij Werken met toekomstscenario’s
Werken met toekomstscenario’s

Handreiking voor een duurzaam wonen-welzijn-zorgbeleid

maart 2012 De gemeentelijke portemonnee wordt steeds lichter, de maatschappelijke vraagstukken zwaarder. Keuzes vragen om een strategische heroriëntatie, ook met betrekking tot het beleidsveld wonen – welzijn – zorg. Deze... Lees verder
Afbeelding bij Transitie en transformatie in medezeggenschap
Transitie en transformatie in medezeggenschap maart 2012 De decentralisaties AWBZ, Jeugdzorg en de Wet werken naar vermogen hebben consequenties voor de begeleiding van cliënten, maar ook voor hun medezeggenschap. Op welke manier kunnen cliënten hun signalen en ideeën kenbaar... Lees verder
Afbeelding bij Informal Care Scan
Informal Care Scan februari 2012 The Informal Care Scan, an instrument for professionals in care and welfare, is intended to help those in need of care and caregivers to map out a (informal care) network, which focuses attention on the strengths and weaknesses of that... Lees verder
De professionele manager (MV) in W-MD
De professionele manager (MV) in W-MD

Bouwstenen voor profielen van managers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

februari 2012 De sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (W&MD) staat voor enorme uitdagingen. Maatschappelijke ontwikkelingen, bezuinigingen, de invoering van de Wmo en WNS (Welzijn Nieuwe Stijl), professionalisering, gedwongen en... Lees verder
Afbeelding bij Begeleiding in de Wmo in 2013
Begeleiding in de Wmo in 2013

Actiepunten ter voorbereiding op een gekantelde werkwijze

februari 2012 In 2013 gaat de functie extramurale begeleiding en dagbesteding vanuit de AWBZ naar de Wmo. Daarmee krijgt u als gemeente de verantwoordelijkheid over een groep burgers met een complexe en vaak levenslange vraag. Deze brochure is voor... Lees verder
Afbeelding bij Kennis met impact
Kennis met impact

Voor een krachtige samenleving

februari 2012 Meerjarenstrategie MOVISIE 2012 - 2015 In deze brochure leest u waar onze focus tot en met 2015 ligt en wat onze ambities zijn. Deze focus en ambities vinden een stevig fundament in de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen,... Lees verder
Afbeelding bij Toolkit tegen Geweld
Toolkit tegen Geweld

Aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating

januari 2012 Deze toolkit is ontwikkeld voor zelforganisaties en non-gouvernementele organisaties (NGO’s) in Europa die zich bezig houden met de aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating. Het is een bundeling van de... Lees verder
Afbeelding bij Flying team against violence
Flying team against violence januari 2012 Aanpak van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating. Beleid, good practices en succesfactoren in Cyprus, Duitsland, Nederland, Zweden en Turkije Het ‘Flying Team against Violence’ ondersteunt de activiteiten... Lees verder
Pleit voor vitaliteit
Pleit voor vitaliteit

Een wegwijzer voor human resources

januari 2012 Werkt u als HRM-functionaris in de sector zorg en welzijn en wilt u meer vitaliteit in uw organisatie? Deze wegwijzer helpt u om een organisatie te creëren waarin energie, plezier en passie dagelijkse praktijk zijn. Wat is... Lees verder
Afbeelding bij Werken vanuit zelfregie - wat houdt het in
Werken vanuit zelfregie - wat houdt het in januari 2012 Wat is zelfregie en wat houdt het in voor u als hulpverlener en voor de hulpvragers? Dit is een overzichtelijk boekje voor managers en professionals die meer willen weten over werken vanuit de eigen regie van de mensen die bij hen... Lees verder
Vitaal leidinggeven in zorg en welzijn
Vitaal leidinggeven in zorg en welzijn

7 werkende principes

januari 2012 Vitale beroepskrachten bruisen van energie, werken graag en presteren beter. Ze blijven geboeid én verbonden met uw organisatie. Investeren in vitaliteit is daarmee een noodzaak. Nieuwsgierig hoe u vitaliserend kunt leidinggeven... Lees verder
Afbeelding bij Respect, waardering en ontplooiing
Respect, waardering en ontplooiing

Burgerschap voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking

januari 2012 Maatjesprojecten, theater, scouting, zangkoren en kerkdiensten, vele organisaties organiseren activiteiten met als doel de maatschappelijke participatie van mensen met een verstandelijke of psychische beperking te bevorderen. Lukt dit... Lees verder
Afbeelding bij Over de grens
Over de grens

Seksueel opvoeden met het Vlaggensysteem

januari 2012 Ouders en opvoeders worden vroeg of laat geconfronteerd met kind(eren) die op verkenning en ontdekking gaan naar hun eigen lichaam en seksualiteit. Ouders kunnen hun kinderen daarbij leren welk seksueel gedrag oké is en welk... Lees verder
Afbeelding bij Moedwil en misverstand
Moedwil en misverstand

Een essay over de gelaagdheid van kennis in de sociale sector

januari 2012 Dit essay legt het belang van de gelaagdheid in het sociaal werk bloot. Professionals willen weten hoe het werkt, organisaties wat er werkt en bestuurders waartoe het werkt. Omdat hierover tussen de verschillende partijen geen... Lees verder
Maximale MaS
Maximale MaS

Optimale opbrengsten voor leerling, school en stagebieder

januari 2012 De afgelopen jaren hebben alle betrokkenen (scholen, leerlingen, stagebieders en maatschappelijk makelaars) ervaring opgedaan met maatschappelijke stage. Ze zijn daarbij niet alleen tegen drempels en problemen aangelopen, maar ze hebben... Lees verder
MantelScan
MantelScan

Samenstelling, organisatie en risicofactoren van een zorgnetwerk in kaart

januari 2012 De MantelScan is een instrument voor professionals in zorg en welzijn om samen met zorgvragers en mantelzorgers een (mantel)zorgnetwerk in kaart te brengen, waarbij aandacht is voor de kracht en risico’s van dat netwerk. De scan... Lees verder
 
Cliëntenparticipatie in de voorbereiding van de AWBZ-transitie januari 2012 Voor gemeenten en Wmo-raden zijn het woelige tijden. In de komende jaren krijgen zij veel nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn op hun bordje. De plannen liggen er om de komende jaren de jeugdzorg te decentraliseren, een nieuwe... Lees verder
Afbeelding bij Levensloop en vrijwilligerswerk
Levensloop en vrijwilligerswerk

Aansluiten bij de motivatie en situatie van vrijwilligers

januari 2012 De motivatie van vrijwilligers wordt beïnvloed door hun levensloop en hoe vrijwilligersorganisaties hierop inspelen. In deze brochure omschrijven we levensloop als alle situaties en gebeurtenissen die iemand gedurende zijn leven... Lees verder
Krimp in beeld
Krimp in beeld

De sociale gevolgen van demografische veranderingen

januari 2012 In de discussie over krimp ligt de focus vooral op wonen en de woningmarkt. In deze publicatie staat juist de sociale kant van krimp centraal. Aan de hand van een casestudy in de gemeente Borger-Odoorn in Drenthe wordt een beeld... Lees verder