Publicaties

Afbeelding bij Transparant aanbod - Individueel sociaal werk in de wijk
Transparant aanbod - Individueel sociaal werk in de wijk

Modulen als bouwstenen voor hulp- en dienstverlening

augustus 2011 De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt... Lees verder
 
Factsheet Eergerelateerd geweld augustus 2011 Dit factsheet bevat een actueel overzicht van de feitelijke gegevens over eergerelateerd geweld. De gegevens zijn – voor zover mogelijk – afkomstig uit onderzoeken en officiële registraties. Wat is eergerelateerd... Lees verder
Afbeelding bij Alleen slechte vrouwen klagen
Alleen slechte vrouwen klagen

Problemen en behoeften van geïsoleerde allochtone spilzorgers in Nederland

augustus 2011 Hoe zien allochtone mantelzorgers – ook wel spilzorgers – hun zorgsituatie? Hoe kunnen zij worden bereikt door de hulpverlening? En welke hulp en interventies zijn zinvol om hun lasten te verlichten en hun isolement te... Lees verder
 
De Zilveren Kracht van Tytsjerksteradiel juli 2011 Auteur:Engelen, J. Uitgever:MOVISIE Jaar van uitgave:2011 Aantal pagina's:4 Lees verder
 
De Zilveren Kracht van Gorredijk juli 2011 Auteur:Engelen, J. Uitgever:MOVISIE Jaar van uitgave:2011 Aantal pagina's:4 Lees verder
 
Verkenning naar methode en competenties Buurtdiensten juli 2011 In dit rapport worden de resultaten van een eerste verkenning naar de methode Buurtdiensten en de gevraagde competenties van medewerkers die Buurtdiensten uitvoeren beschreven. Hoe ziet de werkwijze er daadwerkelijk uit in de... Lees verder
 
Sterke verhalen

Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen

juli 2011 Binnen de nieuwe publicatie ‘Sterke verhalen - Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen’ van SEV en MOVISIE zijn vier dorpen beschreven die model staan voor gedurfde en veelomvattende burgerinitiatieven. Het... Lees verder
Afbeelding bij Transparant aanbod Revalidatie maatschappelijk werk
Transparant aanbod Revalidatie maatschappelijk werk

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

juni 2011 De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt... Lees verder
Afbeelding bij Transparant aanbod Medisch maatschappelijk werk in algemene ziekenhuizen
Transparant aanbod Medisch maatschappelijk werk in algemene ziekenhuizen

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

juni 2011 De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt... Lees verder
Afbeelding bij Transparant aanbod Maatschappelijk werk in verpleeghuizen
Transparant aanbod Maatschappelijk werk in verpleeghuizen

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

juni 2011 De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt... Lees verder
Afbeelding bij Transparant aanbod Maatschappelijk werk in ambulante, deeltijd en poliklinische GGZ
Transparant aanbod Maatschappelijk werk in ambulante, deeltijd en poliklinische GGZ

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

juni 2011 De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt... Lees verder
Afbeelding bij Transparant aanbod (A)MW in centra voor jeugd en gezin
Transparant aanbod (A)MW in centra voor jeugd en gezin

Modulen als bouwstenen voor de hulpverlening

juni 2011 De serie Transparant aanbod beschrijft het aanbod van de sector welzijn en maatschappelijke dienstverlening in transparante taal. Zo kunnen beroepskrachten in deze sector eenvoudig en duidelijk onder woorden brengen wat hun werk inhoudt... Lees verder
Afbeelding bij Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers
Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers

juni 2011 Een collectieve belangenbehartiger behartigt de belangen van zijn achterban, bijvoorbeeld mensen met een beperking of chronische ziekte. Maar wat heeft hij of zij nodig om deze bijzondere en soms zware taak goed uit te kunnen voeren? En... Lees verder
Afbeelding bij Nieuwe oogst buurthulpmethoden
Nieuwe oogst buurthulpmethoden juni 2011 Deze factsheet geeft inzicht in de diversiteit van buurthulpmethoden, het belang van leefstijlen bij buurthulp en de rol en houding van de begeleidende professionals. In de factsheet wordt extra aandacht besteed aan het fenomeen '... Lees verder
 
Maatschappelijke Stage; Maakt bekend bemind

Een verkennend kwalitatief onderzoek naar de inrichting en het rendement van maatschappelijke stage door en voor stagebiedende organisaties

juni 2011 Door middel van interviews met achtenveertig stagebieders, is in deze studie onderzocht hoe stagebieders maatschappelijke stage organiseren, welke invloed maatschappelijke stage heeft op organisaties en hoe deze invloed verklaard kan... Lees verder
Afbeelding bij Leven met beperkingen… Hoe anders mag je zijn
Leven met beperkingen… Hoe anders mag je zijn

25 succesvolle diversiteitsprojecten

juni 2011 Leven met beperkingen… hoe anders mag je zijn? Dat is het thema van de MOVISIE Diversiteitsprijs 2010. De vijfentwintig projecten in dit boek laten zien dat je op heel veel manieren anders mag zijn. Het zijn vernieuwende... Lees verder
Afbeelding bij Jaarbericht MOVISIE 2010
Jaarbericht MOVISIE 2010 juni 2011 2010 was een jaar waarin definitief nieuwe wegen werden ingeslagen. Zo kwam er een sterk accent op de eigen kracht en zelfregie in zorg- en dienstverlening. Een nieuwe weg werd ook ingeslagen met het stimuleringsprogramma ‘Welzijn... Lees verder
Afbeelding bij Experts over ontwikkelingen en trends in seks en seksueel geweld
Experts over ontwikkelingen en trends in seks en seksueel geweld juni 2011 Seksueel geweld komt veel voor in onze samenleving en heeft vaak ernstige gevolgen voor de slachtoffers, voor de plegers, de sociale omgeving en voor de samenleving. Toch is het een thema met veel onduidelijkheid. Het lijkt in onze... Lees verder
Afbeelding bij Catalogus MOVISIE-publicaties zomer 2011
Catalogus MOVISIE-publicaties zomer 2011 juni 2011 In deze folder staan MOVISIE-publicaties die in de zomer van 2011 zijn verschenen of nog gaan verschijnen. Uitgever:MOVISIE Jaar van uitgave:juni 2011 Lees verder
Afbeelding bij Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk
Ondersteuning burgerinitiatieven door steunpunten vrijwilligerswerk

Tien inspirerende voorbeelden

mei 2011 Tien inspirerende voorbeelden van steunpunten vrijwilligerswerk die actief zijn in het ondersteunen van burgerparticipatie en actief burgerschap. Voor alle steunpunten die met actief burgerschap aan de slag willen of die er al mee... Lees verder
Afbeelding bij Krimp achter de voordeur
Krimp achter de voordeur

De toekomst van mantelzorg voor ouderen

mei 2011 In de Nationale Mantelzorglezing 2010 hield Anton Westerlaken een krachtig pleidooi voor meer aandacht voor de informele zorg die gegeven wordt door mantelzorgers en vrijwilligers. Alleen zo valt volgens hem te voorkomen dat de... Lees verder
Afbeelding bij Krachtgerichte sociale zorg
Krachtgerichte sociale zorg

Sociaal werk in de participatiesamenleving. Een verkenning.

mei 2011 Sociale zorg neemt langzaamaan en onvermijdelijk belangrijke delen van de institutionele zorg over. Zorg die dicht bij de (leef)wereld van de hulpvrager kan worden georganiseerd, vaak met inzet van de eigen omgeving. Hierbij lijken alle... Lees verder
Afbeelding bij Trendrapport Vrijwillige inzet 2.0
Trendrapport Vrijwillige inzet 2.0

Trendrapport Vrijwillige Inzet 2011

april 2011 Hoe gaat de vrijwilligerssector zich de komende jaren ontwikkelen? Wat zijn de trends en wat betekenen die voor het vrijwilligerswerk? Die vragen hebben we voorgelegd aan experts. In dit trendrapport vindt u zes nieuwe trends voor de... Lees verder
Afbeelding bij Lokale steunpunten vrijwilligerswerk op de kaart
Lokale steunpunten vrijwilligerswerk op de kaart

Een herhalingsonderzoek naar het werk van lokale steunpunten vrijwilligerswerk

april 2011 Door middel van een 2-meting heeft MOVISIE onderzoek gedaan naar de stand van zaken van het werk van lokale steunpunten vrijwilligerswerk. De steunpunten werden onder andere bevraagd over onderwerpen als de interne organisatie, functies... Lees verder
Discussiespel Keuzes en dilemma's in het kinderdagverblijf
Discussiespel Keuzes en dilemma's in het kinderdagverblijf april 2011 Op je werk in de kinderopvang kun je veel verschillende dilemma's tegenkomen. Hoe ga je daarmee om? Wat als je het bijvoorbeeld niet eens bent met de ouders van een kind? Of als je twijfels hebt bij de werkwijze van je collega's... Lees verder