Publicaties

Afbeelding bij Extramurale begeleiding: gemeente en opdrachtgeverschap
Extramurale begeleiding: gemeente en opdrachtgeverschap

Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie

augustus 2013 Zoals het er nu naar uitziet wordt per 1 januari 2015 de functie begeleiding vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar de Wmo. De gemeente krijgt dan de verantwoordelijkheid voor alle cliënten die... Lees verder
Afbeelding bij Regenboog onder de loep
Regenboog onder de loep

Een verkenning van interventies voor LHBT-emancipatie

juli 2013 Al 25 jaar voert de Nederlandse overheid actief beleid ten aanzien van de emancipatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender burgers (LHBT’s). In die jaren zijn er verschillende interventies ontwikkeld gericht op... Lees verder
Afbeelding bij TSV: De affectieve burger
TSV: De affectieve burger

Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid

juli 2013 De regering wil dat iedereen ‘mee kan doen’ in de samenleving. Met termen als ‘eigen kracht’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ probeert de overheid de burger over te halen om tegelijkertijd het eigen... Lees verder
TSV: Als meedoen pijn doet
TSV: Als meedoen pijn doet

Affectief burgerschap in de wijk

juli 2013 Begin deze eeuw waren er grote zorgen over de kloof tussen burgers en bestuur. Politici en bestuurders besloten om beter naar de mensen te gaan luisteren. Wethouders gingen gezellig ontbijten met bewoners, gemeentes kregen budget en... Lees verder
Afbeelding bij Cliënt- en samensturing in tijden van decentralisaties
Cliënt- en samensturing in tijden van decentralisaties

Wat werkt?

juli 2013 Deze handreiking is voor organisaties die bezig zijn met cliënt- en samensturing. Wat is cruciaal als een cliënt zo veel mogelijk zelf de regie voert over zijn eigen ondersteuning? En hoe geef je hier vorm aan? De informatie... Lees verder
Afbeelding bij Toolkit Verzilveren
Toolkit Verzilveren

Handvatten voor het benutten van de kennis en ervaring van senioren

juli 2013 Terwijl half werkend Nederland aan het inpakken is om een aantal weken op vakantie te gaan, komen er 65-plussers zongebruind terug van hun maandenlange bivak aan de Spaanse Costa’s of de Franse Riviera. Je zou bijna het... Lees verder
Afbeelding bij Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld
Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld juni 2013 Met de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving wordt het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers alleen maar groter. Naast de professional zijn zij degene die zorgvragers in vele opzichten ondersteunen. Eind... Lees verder
Afbeelding bij Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking
Marokkaans-Nederlandse jongeren met een beperking

Kansen en drempels van een (on)zichtbare groep

juni 2013 MOVISIE en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) kregen signalen van gemeenten, Marokkaanse zelforganisaties en cliëntenorganisaties dat zij Marokkaanse-Nederlandse  jongeren met een beperking niet of nauwelijks... Lees verder
Afbeelding bij ‘Be A Man!’, handleiding voor peer educators
‘Be A Man!’, handleiding voor peer educators

Peer education methode voor laagopgeleide jongens van 12 t/m 16 jaar met een Marokkaanse of Turkse achtergrond

juni 2013 Hoe vergroot je de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond van 12 t/m 16 jaar? De methode ‘Be a man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?’ biedt een antwoord. Met de methode... Lees verder
Afbeelding bij ‘Be A Man!’, handleiding voor organisaties
‘Be A Man!’, handleiding voor organisaties

Peer education methode voor laagopgeleide jongens van 12 t/m 16 jaar met een Marokkaanse of Turkse achtergrond

juni 2013 Hoe vergroot je de seksuele weerbaarheid van laagopgeleide jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond van 12 t/m 16 jaar? De methode ‘Be a man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?’ biedt een antwoord. Met de methode... Lees verder
Afbeelding bij Prestatieveld @4-kaarten Mantelzorg
Prestatieveld @4-kaarten Mantelzorg

Voorbeelden van het in de praktijk brengen van de basisfuncties

juni 2013 Naar aanleiding van de basisfuncties voor vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn de Prestatieveld @4-kaarten ontwikkeld. Dit zijn leaflets die informatie geven over en voorbeelden geven van het in de praktijk brengen van de basisfuncties... Lees verder
Afbeelding bij Prestatieveld @4-kaarten Vrijwilligerswerk
Prestatieveld @4-kaarten Vrijwilligerswerk

Voorbeelden van het in de praktijk brengen van de basisfuncties

juni 2013 Naar aanleiding van de basisfuncties voor vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn de Prestatieveld @4-kaarten ontwikkeld. Dit zijn leaflets die informatie geven over en voorbeelden geven van het in de praktijk brengen van de basisfuncties... Lees verder
Afbeelding bij Bewijs gevonden
Bewijs gevonden

Kwetsbare vrijwilligers sterker met Erkenning Verworven Competenties – Algemene vrijwilligerscompetenties

juni 2013 Leren doe je niet alleen in het onderwijs, maar ook in de praktijk. Met dat uitgangspunt werkte MOVISIE 15 jaar aan een methode waarbij vrijwilligers letterlijk bewijzen wat ze kunnen: Erkenning Verworven Competenties – Algemene... Lees verder
Afbeelding bij Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - zomer 2013
Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken - zomer 2013

Moderne armoede, nieuwe remedies

juni 2013 Het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken is het nieuwste blad voor sociale professionals, beleidsmakers, wetenschappers, studenten, docenten en vrijwilligers. Met interviews, reportages, dwarse opiniestukken en onderzoeksbijdragen is dit... Lees verder
Afbeelding bij Ouderenmishandeling: een DVD met handleiding
Ouderenmishandeling: een DVD met handleiding

Je ziet het pas als je het gelooft!

juni 2013 Je ziet het pas als je het gelooft! Het DVD-pakket bestaat uit een DVD met vijf korte films en een handleiding van 27 pagina's. Het is te gebruiken als onderdeel van algemene voorlichting over ouderenmishandeling of als materiaal bij... Lees verder
 
Toolbox moeder- en vadercentra juni 2013 Moeder- en vadercentra zijn internationaal een succes. Zij bieden vrouwen en mannen, die soms jaren thuis hebben gezeten, kans hun deskundigheid anders te gebruiken dan in de privésituatie. Sommigen stromen vervolgens door naar... Lees verder
Afbeelding bij Toekomstbestendige dagactiviteiten in groepsverband
Toekomstbestendige dagactiviteiten in groepsverband

Inspiratiewijzer voor transitie AWBZ-Wmo 

mei 2013 Vanaf 2015 zullen dagactiviteiten niet meer gefinancierd worden vanuit de AWBZ, maar vanuit de Wmo. Dat betekent dat gemeenten samen met aanbieders en inwoners de dagactiviteiten zelf gaan organiseren. Maar hoe worden dagactiviteiten... Lees verder
Afbeelding bij Transparant aanbod Schoolmaatschappelijk werker
Transparant aanbod Schoolmaatschappelijk werker mei 2013 In opdracht van de MOgroep heeft MOVISIE met een panel van professionals het aanbod van schoolmaatschappelijk werk beschreven. Het aanbod geeft een overzicht van activiteiten en resultaten van het huidige en toekomstige... Lees verder
Afbeelding bij Monitorverslag Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie
Monitorverslag Project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie mei 2013 Het project Stimuleringspunt Cliëntenparticipatie is een van de projecten in het kader van het ZonMw programma Cliënteninitiatieven in de Maatschappelijke Opvang. Het project heeft als doel cliëntenparticipatie voor... Lees verder
Afbeelding bij Outreachend werkt!
Outreachend werkt! mei 2013 Outreachend werken is in korte tijd één van de belangrijkste bakens van Welzijn Nieuwe Stijl geworden. Nog niet zo lang geleden werd er met argwaan naar gekeken; ongevraagd bemoeien was controversieel en not done.... Lees verder
Afbeelding bij Transities: wat moet uw Wmo-raad weten?
Transities: wat moet uw Wmo-raad weten?

Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie

mei 2013 In 2015 verandert er veel. De Participatiewet wordt ingevoerd, de Wmo wordt uitgebreid met de begeleidingsfunctie en de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg gaat naar gemeenten. In een nieuw factsheet van het kennisprogramma Clië... Lees verder
Afbeelding bij Overzicht OGGZ-inventarisatie
Overzicht OGGZ-inventarisatie

Resultaten in 24 centrumgemeenten

april 2013 Met de drie transities als katalysator zoeken centrumgemeenten de verbinding tussen de aanpak van dakloosheid en het brede sociale domein. MOVISIE heeft een inventarisatie gemaakt van initiatieven en plannen in de diverse... Lees verder
Kijk jij al door een roze bril?
Kijk jij al door een roze bril?

Roze handboekje voor sociaal werkers

april 2013 Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) zijn net als andere cliënten. In de ondersteuning aan hen werkt u dan ook met dezelfde methodieken die bij u, uw werkveld en instelling passen. Toch... Lees verder
Inzicht in wijkgericht werken
Inzicht in wijkgericht werken

Beleid en activiteiten in Alphen aan den Rijn

april 2013 Wijkgericht werken, een veelgehoord credo en belangrijk baken van Welzijn nieuwe stijl. Maar wat levert het op en hoe werkt het? Het onderzoeksinstituut Risbo onderzocht wijkgericht werken in twee buurten in Alphen aan den Rijn.... Lees verder
 
Verkenning methoden algemeen maatschappelijk werk april 2013 Om maatschappelijke problemen van burgers op te lossen zet het algemeen maatschappelijk werk (AMW) tal van methoden in. MOVISIE voerde een verkenning uit naar de methoden die het AMW gebruikt en actueel beschikbaar zijn. In de... Lees verder