Alleen slechte vrouwen klagen

Problemen en behoeften van geïsoleerde allochtone spilzorgers in Nederland

publicatie - augustus 2011
Afbeelding bij Alleen slechte vrouwen klagen

Hoe zien allochtone mantelzorgers – ook wel spilzorgers – hun zorgsituatie? Hoe kunnen zij worden bereikt door de hulpverlening? En welke hulp en interventies zijn zinvol om hun lasten te verlichten en hun isolement te doorbreken? Door een intensieve zoektocht van de onderzoekers komen allochtone spilzorgers voor het eerst zelf aan het woord.

Auteur:Tonkens, E.; Verplanke, L.; Vries, L. de
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:augustus 2011
ISBN:978-90-8869-072-3
Aantal pagina's:60
Prijs:€17,50
Downloads
Alleen slechte vrouwen klagen