Met andere woorden

Bespreekbaar maken van seksueel-misbruikervaringen van mannelijke cliënten: handleiding voor intake en eerste gesprekken

publicatie - januari 1996
Afbeelding bij Met andere woorden

Er wordt antwoord gegeven op de vraag hoe u als hulpverlener/intaker seksueel-misbruikervaringen bij mannelijke cliënten kunt signaleren en deze met hen bespreekbaar kunt maken. In de tekst wordt uitgebreid ingegaan op aandachtspunten voor de hulpverlener/intaker. Ook wordt stilgestaan bij de invloed van de sekse van de hulpverlener en op zaken die naast of na de intake spelen (thema's in verdere hulpverlening, organisatorische en beleidsmatige aspecten). De publicatie 'Met andere woorden' is bedoeld voor hulpverleners en intakers bij eerste- en tweedelijns instellingen voor geestelijke volksgezondheid.

Auteur:Beelen, J.
Uitgever:Transact
Jaar van uitgave:1996
ISBN:90-72127-19-6
Aantal pagina's:56
Kennisdossier