Anders in de klas

Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid LHBT-jongeren op school

publicatie - mei 2014

De pilot bestond uit verschillende onderdelen zoals externe voorlichting, lessen omgangsvormen voor leerlingen, training voor leraren, aandacht voor nazorg en betrokkenheid van ouders. In het rapport beschrijven de auters hoe effectief de pilot was en waarom effecten wel of niet optraden. Voornaamste conclusies: aandacht voor LHBT’s zorgt voor meer acceptatie. Scholieren hebben hierdoor minder moeite met LHBT’s, met name in het basisonderwijs. Daarnaast zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs die lesbische, homoseksuele of biseksuele gevoelens hebben, zich veiliger gaan voelen in de klas. De tolerantie voor en veiligheid van LHBT’s op de scholen is daarmee echter niet voltooid. Het gebruik van het woord ‘homo’ als scheldwoord was bijvoorbeeld niet verminderd en er was geen effect op negatieve ervaringen van leerlingen. Voorlichting door LHBT’s kan effectief zijn, mits deze goed ingebed is in lessen op school.

Lees ook 'Kwetsbare LHBT-jongeren op school'

Auteur:F. Bucx; F. van der Sman; C. Jalvingh
Uitgever:SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau
Jaar van uitgave:mei 2014
ISBN:978 90 377 07038
Aantal pagina's:153 + 60

Bron