Andersland, een frisse kijk op transities

publicatie - januari 2012

Terwijl de politiek enkele transities in de wacht zet, is de verwachting dat deze beleidsontwikkeling toch doorzet. Andersland snijdt de vier transities AWBZ naar Wmo, Jeugdzorg, Passend onderwijs en Wet werken naar vermogen, onconventioneel aan. Andersland is het land dat de komende jaren gestalte krijgt in iedere gemeente. Het land waarin burgers, organisaties en gemeenten zich anders tot elkaar gaan verhouden.

Auteur:Visser, E.;Haverkamp, A.; Verdel, K.;  et al.
Uitgever:Spectrum
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:36