Arbeidsmatige dagbesteding

Een verkennend onderzoek naar aard en omvang. Eindrapport

publicatie - september 2014

Een inventariserend onderzoek naar de aard en omvang van de arbeidsmatige dagbesteding. Hoofddoel van het onderzoek is een definitie van arbeidsmatige dagbesteding op te stellen en aan de hand daarvan de aard en omvang van de dagbesteding te bepalen. Dit doel is beantwoord door met behulp van deskundigen uit het veld een begrippenkader op te stellen, een enquête uit te zetten onder alle aanbieders van dagbesteding en een verdiepingsfase uit te voeren bij een aantal aanbieders uit de verschillende sectoren.

Auteur:S. van der Kemp;  F. van Vree
Uitgever:Research voor beleid
Jaar van uitgave:2006
Aantal pagina's:69

Bron