De basisfuncties mantelzorg in de praktijk

publicatie - januari 2009
Afbeelding bij De basisfuncties mantelzorg in de praktijk

Het richtinggevend kader voor mantelzorgondersteuning is door de staatssecretaris, Jet Bussemaker, geformuleerd in de
vorm van een achttal basisfuncties voor mantelzorg. Met deze basisfuncties hebben gemeenten houvast om hun lokale ondersteuningsstructuur effectief in te richten, aan te sturen en lokale inspanningsverplichtingen te formuleren. In deze brochure zijn de basisfuncties Mantelzorg uitgewerkt en geconcretiseerd. Dit kan als eerste hulpmiddel dienen wanneer een gemeente besluit met de basisfuncties aan de slag te gaan.

Auteur:Tanja A., De Bruijn I., Scherpenzeel R., Brink S., SBS tekst, Van der Kruk P. (Acquest), Schreuder Goedheijt T.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2009
Aantal pagina's:24
Downloads
De basisfuncties mantelzorg in de praktijk