Because sisterhood is powerful

Handboek Meiden EmpowerTeam

publicatie - mei 2016
Because sisterhood is powerful

Het Meiden EmpowerTeam wil biculturele meiden bewust maken van de gevolgen die roddels kunnen hebben en ze hier tegelijkertijd weerbaar tegen maken. Voor meiden uit eerculturen kunnen roddels vergaande consequenties hebben: roddels kunnen hun leven verwoesten. De peer educators van het Meiden EmpowerTeam proberen in vertrouwde en interactieve bijeenkomsten meiden tussen 12 en 18 jaar te empoweren, zodat zij in staat zijn om problemen met relaties op te lossen, hun eigen bewegingsvrijheid te verbeteren en elkaar hierin te ondersteunen of indien nodig professionele hulp te vragen.

Dit handboek is bedoeld voor scholen, welzijnsorganisaties en zelforganisaties die een Meiden EmpowerTeam willen opzetten en coördineren. Het geeft concrete handvatten, tips en is een leidraad voor het opzetten en coördineren van een Meiden EmpowerTeam, waarmee problemen die voortkomen uit roddelen over relaties en contacten met jongens, bespreekbaar worden gemaakt.

Auteur:Movisie
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2016
Downloads
Handboek-meiden-empowerteam