Beeld van de Opvang. Feiten en cijfers 2011

publicatie - februari 2013

Verzameling gegevens en cijfermateriaal over de opvang en ondersteuning van mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie. Het gaat daarbij onder meer om op-vanginstellingen voor dak- en thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld, tienermoeders, slachtoffers mensenhandel, ex-gedetineerden en zwerfjongeren.

Auteur:Scholten, T.
Uitgever:Federatie Opvang
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:24