Begeleiding nieuwe stijl

29 beproefde methoden in kaart gebracht

publicatie - januari 2015
Begeleiding nieuwe stijl

Hoe ondersteun je als gemeente verschillende (nieuwe) groepen -vaak kwetsbare- mensen om op eigen benen te staan bij gebrek aan eigen kracht? Hoe organiseer je de langdurige ondersteuning van burgers met matige of zelfs zwaardere beperkingen? En wat doe je als aanbieder van begeleiding nu je ineens meer doelgroepen moet bedienen? Het wiel opnieuw uitvinden in een uiterste poging ieders participatie te bevorderen? Er verandert al zoveel en er is steeds minder geld. Wat nu?

Voor alle ambtenaren en professionals in zorg en ondersteuning die zich bezighouden met de extramurale begeleiding van (nieuwe) groepen cliënten is er goed nieuws. En wel in de vorm van 29 begeleidingsmethoden. Deze methoden zijn multi-toepasbaar, staan helder beschreven en heel belangrijk: hebben zich in de praktijk bewezen. Begeleiding dus volgens beproefd recept!

Auteur:Veltman, M.; Meulmeester, M. (Meulmeester & Veltman, adviesbureau in zorg en welzijn), m.m.v. Rensen, P.; Peters, A.; Middelaar, M. van; (Movisie)
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:91
Downloads
begeleiding-nieuwe-stijl