Begeleiding in de Wmo in 2013

Actiepunten ter voorbereiding op een gekantelde werkwijze

publicatie - februari 2012
Begeleiding in de Wmo in 2013

In 2013 gaat de functie extramurale begeleiding en dagbesteding vanuit de AWBZ naar de Wmo. Daarmee krijgt u als gemeente de verantwoordelijkheid over een groep burgers met een complexe en vaak levenslange vraag. Deze brochure is voor beleidsambtenaren die zich optimaal willen voorbereiden op deze overgang.

Auteur:Bergen, A. van; Lucassen, A.; Verschelling, M.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:Februari 2012
Aantal pagina's:26
Prijs:€7,50
Downloads
Begeleiding in de Wmo in 2013