Beoordelingsinstrument Wmo-beleid

Handleiding en schriftelijke vragenlijst voor Wmo-raden

publicatie - februari 2013

Wmo-raden voorzien gemeenten gevraagd en ongevraagd van advies over het Wmo-beleid. Het Verwey-Jonker Instituut heeft een instrument gemaakt om deze adviesfunctie te versterken. Dit instrument is in nauwe samenspraak met Wmo-raden en de Koepel van Wmo-raden ontwikkeld. Door het te gebruiken komen Wmo-raden tot een gestructureerde beoordeling van het Wmo-beleid van hun gemeente. Het instrument bestaat uit drie onderdelen: het invullen van een digitale vragenlijst, het bespreken van de resultaten in de Wmo-raad, en het overleg met de gemeente.

Auteur:Toorn, J. van den; Bulsink, D.; Nederland, T.
Uitgever:Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:18

Bron

Verwey-Jonker Instituut