Beroepscompetentieprofiel GGZ-agoog hbo

publicatie - juni 2012
Afbeelding bij Beroepscompetentieprofiel GGZ-agoog hbo

MOVISIE ontwikkelde in opdracht van GGZ Nederland het beroepscompetentieprofiel (BCP) voor de GGZ-agoog, werkzaam binnen de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg op hbo-niveau. GGZ Nederland ontwikkelde zelf ook een competentieprofiel van de agogisch medewerker ggz op mbo-niveau.

In de competentieprofielen wordt vanuit de beroepscontext en (recente) ontwikkelingen in de ggz de vertaling gemaakt naar kerntaken van de agoog en de bijbehorende competenties. Ook worden de meest voorkomende dilemma’s beschreven, die een ggz-agoog kan tegenkomen in het werk. Ten slotte wordt aandacht besteed aan specifieke vakkennis.

Met de nieuwe competentieprofielen wil GGZ Nederland de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en het ggz-werkveld verder verbeteren. Ook kunnen de competentieprofielen gebruikt worden in het HRM-beleid van ggz-instellingen.

Deze publicatie is voor 10 euro te bestellen via de website van GGZ Nederland.

Auteur:Kluft, M. en Haterd, J. van de
Uitgever:GGZ Nederland
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:69
Downloads
Beroepscompetentieprofiel GGZ-agoog hbo