Beroepscompetentieprofiel Helpende

Ten behoeve van onderwijsexperimenten

publicatie - januari 2007

Het centrale thema binnen het werk van de helpenden is het ondersteunen van de zorgvrager of overnemen van diens zorg bij niet-toereikende zelfredzaamheid op lichamelijk en huishoudelijk terrein. Doel van de helpende is de zorgvrager te ondersteunen bij het realiseren van een optimaal basisniveau van functioneren en de zorgvrager te ondersteunen bij het realiseren van een optimale leefomgeving. Hiermee draagt ze bij aan het realiseren van een optimale kwaliteit van leven en functionele autonomie van de zorgvrager, zoals de zorgvrager die ervaart of wenst.

Auteur:Liefhebber, S.; Mast, J.; Haterd, J. van de; Luijkx, J.; Dam, C. van; Verhagen, R.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2007
Aantal pagina's:52
Prijs:€7,50
Downloads
Beroepscompetentieprofiel Helpende 2007