Beroepscompetentieprofiel MBO-verpleegkundige

Ten behoeve van onderwijsexperimenten

publicatie - januari 2007

De verpleegkundige ondersteunt en beïnvloedt beroepsmatig de vermogens van de zorgvrager bij feitelijke of potentiële reacties op gezondheids- en/of daaraan gerelateerde bestaansproblemen en op behandeling of therapie, om het evenwicht tussen draagkracht en draaglast te handhaven of te herstellen. Het nu voorliggende profiel is het algemene beroepscompetentieprofiel van de mbo-verpleegkundige, inclusief branchespecifieke beschrijvingen. Het algemene beroepscompetentieprofiel is bepaald voor de mbo-verpleegkundige die een opleiding op niveau 4 heeft volbracht. Bij de totstandkoming van het beroepscompetentieprofiel is de totale breedte van de beroepspraktijk in beeld gebracht. Het beroepscompetentieprofiel is dus van toepassing op alle werkvelden waarin mbo-verpleegkundigen werkzaam zijn. De belangrijkste werkvelden waar de mbo-verpleegkundigen werken zijn ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Afhankelijk van het type organisatie waarin de mbo-verpleegkundige werkzaam is, zullen bepaalde kerntaken en competenties meer of minder nadruk krijgen.

Auteur:Liefhebber, S.; Mast, J.; Haterd, J. van de; Luijkx, J.; Dam, C. van; Verhagen, R.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2007
Aantal pagina's:124
Prijs:€7,50
Downloads
Beroepscompetentieprofiel MBO-verpleegkundige 2007