Beroepscompetentieprofiel Verzorgende

Ten behoeve van onderwijsexperimenten

publicatie - januari 2007

Het stimuleren, ondersteunen of compensatie bieden bij niet-toereikende zelfredzaamheid op lichamelijk of psychosociaal gebied is het centrale thema binnen het werk van verzorgenden. Doel van de verzorgende is een optimaal niveau en kwaliteit van leven van de zorgvrager te realiseren, zoals de zorgvrager die ervaart of wenst op het gebied van gezondheid, woon/leefomgeving, participatie en mentaal welbevinden. Dit beroepscompetentieprofiel bevat het algemene deel van de beroepsuitoefening van de verzorgende, zoals dat voor alle branches geldt en een aantal branchespecifieke beschrijvingen. Afhankelijk van het type organisatie waarin de verzorgende werkzaam is, zullen bepaalde kerntakenen competenties meer of minder nadruk krijgen.

Auteur:Liefhebber, S.; Mast, J.; Haterd, J. van de; Luijkx, J.; Dam, C. van; Verhagen, R.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2007
Aantal pagina's:106
Prijs:€7,50
Downloads
Beroepscompetentieprofiel Verzorgende 2007