Beroepscompetentieprofiel Zorghulp

Ten behoeve van onderwijsexperimenten

publicatie - januari 2007

Dit beroepscompetentieprofiel beschrijft de beroepsuitoefening van de zorghulp, zoals dat voor allebranches geldt. Afhankelijk van het type organisatie waarin de zorghulp werkzaam is, zullen bepaaldekerntaken en competenties meer of minder nadruk krijgen. Het centrale thema binnen het werk van de zorghulp is het ondersteunen of overnemen van zorg van de zorgvrager bij niet-toereikende zelfredzaamheid op huishoudelijk terrein. Doel van de zorghulp is de zorgvrager te ondersteunen bij het realiseren van een optimaal basisniveau van de leefomgeving van de zorgvrager. Hiermee draagt ze bij aan het realiseren van een optimale kwaliteit van leven en functionele autonomie van de zorgvrager, zoals de zorgvrager die ervaart of wenst.

Auteur:Liefhebber, S.; Mast, J.; Haterd, J. van de; Luijkx, J.; Dam, C. van; Verhagen, R.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2007
Aantal pagina's:48
Prijs:€7,50
Downloads
Beroepscompetentieprofiel Zorghulp 2007