Beroepsprofiel Tandarts algemeen practicus

publicatie - januari 2006

Het profiel beschrijft de huidige beroepsuitoefening van de vakvolwassen tandarts en geeft tegelijkertijd een vooruitblik op de toekomst. Met het oog op de discussie over de samenwerking, taakdelegatie/- herschikking is op verzoek van de NMT aandacht besteed aan de regierol van de tandarts algemeen practicus.

Auteur:Arensbergen, C. van; Lammersen, G.; Broeken, R.
Uitgever:Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
Jaar van uitgave:2006
Aantal pagina's:43
Downloads
Beroepsprofiel tandarts