Bescherming Tegen Geweld - Arabisch

Wat je zelf kunt doen

publicatie - april 2009
Bescherming Tegen Geweld - Arabisch

Geweld komt voor in alle culturen. Vrouwen, mannen en kinderen kunnen ermee te maken krijgen, als slachtoffer of als getuige. Het meeste geweld tegen vrouwen vindt thuis plaats. In deze folder is beschreven welke stappen je kunt ondernemen om het huiselijk geweld te stoppen. Hierbij is rekening gehouden met vrouwen die bijvoorbeeld geen eigen inkomen of verblijfsvergunning hebben. De brochure is geschreven voor vrouwen die met (huiselijk) geweld worden geconfronteerd, in het bijzonder voor zmv-vrouwen (o.a. Surinaamse, Antilliaanse, Turkse, Marokkaanse, niet-Westerse vrouwen en vrouwen die illegaal of in een asielzoekerscentrum in Nederland verblijven). Hij is beschikbaar in tien talen.

Auteur:Wertenbroek, G.; Cense, M.
Uitgever:Movisie in samenwerking met Stichting Shakti, Eindhoven
Jaar van uitgave:april 2009
Prijs:€0,00
Downloads
Bescherming tegen geweld - Arabisch