Best Practices 2012-2014

publicatie - november 2014

De Alliantie Gelijkspelen 2.0 (AG2.0) heeft de afgelopen jaren het thema homo-acceptatie in de sport op de publieke en sportieve agenda’s weten te krijgen. De gewenste cultuuromslag - naar een veilig sportklimaat voor lesbische, homo- en biseksuele en transgender-sporters (lhbt) - begint nu structureel op gang te komen, maar blijft een zaak van de lange adem. Juist in de verenigingen ontbreekt het bij bestuurders en coaches nog vaak aan het besef om homo-acceptatie vanzelfsprekend mee te nemen in beleid en gedrag. Presentatie van een zevental cases waarmee AG2.0 de afgelopen jaren voortgang heeft geboekt.

Auteur:Alliantie Gelijkspelen
Uitgever:Alliantie Gelijkspelen
Jaar van uitgave:2014
Aantal pagina's:12
Downloads
BestPractices2012-2014