De betekenis van de nabijheid

Een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt.

publicatie - januari 2009

Deze studie geeft antwoord op de vraag wat buurtbewoners beweegt om elkaar wel of niet te helpen. Ze brengt de motieven van bewoners die informele zorg verlenen in beeld. Op basis van de bevindingen doet de auteur eveneens handreikingen aan professionals ten aanzien van het ondersteunen en stimuleren van informele zorg.

Auteur:Linders, L.
Jaar van uitgave:2010
ISBN:9789012383493
Aantal pagina's:300

De publicatie is beschikbaar op de website van Hbo-kennisbank (pdf).