Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2009

Van groei naar krimp; een demografische omslag in beleid

publicatie - januari 2009

Er lijkt sprake te zijn van een echte structurele demografische omslag van bevolkingsgroei naar bevolkingskrimp. Hoe kan deze omslag die zich nu voornamelijk nog lokaal en regionaal voordoet in beeld worden gebracht? Wat zijn de achtergronden, maar vooral ook, wat zijn de mogelijke gevolgen van deze omslag? En hoe kunnen wij daarmee omgaan? Er wordt onder andere ook gekeken naar de effecten van krimp op de sociale cohesie, informele zorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Auteur:Nimwegen, N. van; Heering, L.
Uitgever:KNAW
Jaar van uitgave:2009
Aantal pagina's:243
Downloads
Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2009