Bijzondere mantelzorg

Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek

publicatie - januari 2012

Bij mantelzorg wordt meestal gedacht aan de zorg van familieleden en vrienden aan ouderen. Maar ook mensen met psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking krijgen veel zorg van hun naasten. Over de ervaringen van de mantelzorgers van deze groepen is nog niet veel bekend. In dit rapport wordt aandacht gegeven aan deze bijzondere mantelzorg. De mantelzorgers om wie het gaat, is gevraagd naar hun positieve en negatieve ervaringen met de zorgverlening. Er was aandacht voor hun ervaringen met de professionele hulpverlening en behoefte aan ondersteuning.

Deze publicatie is te bestellen via de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Auteur:Wittenberg, Y.; Kwekkeboom, M.H.; Boer, A.H. de
Uitgever:SCP, Sociaal en Cultureel Planbureau
Jaar van uitgave:2012
ISBN:978 90 377 0566 9
Aantal pagina's:150