Binden vanuit de basis

Onderzoek naar coördinatie van het vrijwilligerswerk en inspraak van vrijwilligers in zorgorganisaties

publicatie - januari 2011

Coördinatoren vrijwilligerswerk in de zorg- en gehandicaptensector staan minder onder druk, maar ze hebben nog wel veel taken op hun bord. Coördinatoren blijken weinig toe te komen aan het ontwikkelen van beleid of aan werknemers- en wijkgericht vrijwilligerswerk. Ze zijn vooral bezig aan de basis om vrijwilligers te vinden en te binden aan de organisatie en aan de vele vragen van cliënten en op afdelingen te kunnen voldoen. Coördinatoren vervullen een rol als begeleider, adviseur, vertrouwenspersoon en aanjager. De verschillen onderling zijn groot: Elke instelling vult het anders in.

Auteur:Elferink, J.; Scholten, C.; Storms, O.
Uitgever:Vilans en MOVISIE
Jaar van uitgave:2011
Aantal pagina's:44
Downloads
Binden vanuit de basis