De boom en het Rizoom

Overheidssturing in een netwerksamenleving

publicatie - januari 2010

Een toenemend aantal problemen en vraagstukken waarvoor de overheid verantwoordelijk wordt gehouden, heeft het karakter van een netwerkprobleem. Een groot aantal partijen is betrokken, met uiteenlopende waarden, visies en belangen, met een fragmentatie van macht en verantwoordelijkheid, zonder dat er één actor is die eigenstandig tot een oplossende interventie kan komen. In veel van dergelijke problemen zijn bovendien zowel de verschillende oplossingsrichtingen als de analyse van het probleem betwist.

Auteur:Steen, M. van der; Peeters, R.; Twist, M. van
Uitgever:Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Jaar van uitgave:2010
Aantal pagina's:55