Bouwstenen voor een goed gesprek

Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo

publicatie - oktober 2013

Cliëntenparticipatie hoeft niet complex te zijn of beperkt te worden tot formele adviesorganen. Juist in informele, open gesprekken tussen cliënten en beleidsmedewerkers komen ervaringen en knelpunten uit de praktijk op tafel. Bij cliëntenparticipatie zijn ruimte en openheid van groot belang. Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek naar de wijze waarop gemeenten en cliënten in het land onderling het gesprek voeren. De handreiking is gebaseerd op het onderzoek.

Auteur:Klaveren, S.van ; Noordhuizen, B.
Uitgever:Werkplaats Maatschappelijke Opvang, Panteia
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:36

Bron