Brochure Gemeenten en de kwaliteit van sociale interventies

Informatie en afwegingen in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl

publicatie - april 2011
Afbeelding bij Brochure Gemeenten en de kwaliteit van sociale interventies

Met bijgaande brochure willen wij gemeenten in het kader van Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) informatie, inzicht en argumenten meegeven hoe de kwaliteit van methoden onderdeel uitmaakt van WNS. In dat kader biedt de brochure handvatten om betrokkenen, gemeenten als opdrachtgever en welzijnsorganisaties als opdrachtnemer, met het onderwerp kwaliteit om kunnen gaan in hun onderlinge contacten en relatie als opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze brochure is in eerste instantie geschreven vanuit het perspectief van gemeenten. De brochure verscheen eerder voor de adviseurs van WNS.

Auteur:Bool, M.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2011
Downloads
Brochure Gemeenten en welzijnsorganisaties en de kwaliteit van sociale interventies