Burgers en hun landschap

burgerparticipatie en maatschappelijk initiatief

publicatie - juli 2015

Dit boek beschrijft een zoektocht naar inzicht in de kracht en betekenis van burgerinitiatieven, waarbij burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor een groene leefomgeving. De basis van het onderzoek vormt een inventarisatie van een groot aantal praktijkvoorbeelden van zelforganiserende burgers. Deze voorbeelden van burgerinitiatieven en burgerparticipatie worden geclusterd en geanalyseerd op achterliggende drijfveren, motieven voor samenwerking, strategieën en effecten om een initiatief te laten slagen. Het boek biedt inspiratie voor nieuwe initiatieven en bevat advies hoe de overheid de kracht en effectiviteit van burgerinitiatieven kan vergroten

Auteur:R. van Dam; I. Salverda; R. During; M. Duineveld.
Uitgever:Alterra, Wageningen UR
Jaar van uitgave:2014
ISBN:9789032704049
Aantal pagina's:248

Bron