Burgers maken hun buurt

publicatie - januari 2013

Onder bewonersinitiatieven wordt in dit onderzoek de initiatieven van bewoners in hun eigen buurt om de kwaliteit te verbeteren van de hele buurt verstaan. Zijn deze bewonersinitiatieven altijd wenselijk? Wanneer is extra stimulans nodig, en wanneer wordt stimulans bemoeienis? Hoe kunnen onnodige regels en obstakels uit de weg worden geruimd om burgers echt de ruimte te geven? Onderzoek naar hoe professionals zoals wijkambtenaren en buurtopbouwwerkers kunnen  bijgedragen aan het succes van bewonersinitiatieven.

Auteur:Denters, S.A.H.; Tonkens, E.H.; Verhoeven, I.; Bakker, J.H.M.
Uitgever:Platform 31
Jaar van uitgave:2013
ISBN:9789077389997
Aantal pagina's:60

Bron

Platform 31