Buurtgerichte sociale activering

publicatie - januari 2003

Methodiekbeschrijving voor een gebiedsgerichte aanpak. Buurtgerichte sociale activering/BSA is een methodiek voor lokale overheden, maatschappelijke organisaties en particuliere instellingen om in gezamenlijkheid inhoud te geven aan een gebiedsgerichte vorm van sociale activering. Een kernelement van BSA is de buurt benutten als vindplaats van en springplank voor sociale activering. Dit betekent activering van sociaal kwetsbare buurtbewoners en van de sociale netwerken en voorzieningen in en rond hun omgeving.

Auteur:Freitag, T; Leene, I.; Tenhaeff, C.;
Uitgever:NIZW
Jaar van uitgave:2003
ISBN:9059570472
Aantal pagina's:204
Downloads
Buurtgerichte sociale activering