Centrale voordeuren in de maatschappelijke opvang

Het verbeteren van de in- en doorstroom in de maatschappelijke opvang

publicatie - januari 2006

De afgelopen jaren is men in diverse steden aan de slag gegaan met het stroomlijnen van de toegang tot de maatschappelijke opvang. NIZW Sociaal Beleid heeft de werkwijze in Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Heerlen en Den Haag geanalyseerd. In deze steden komen aanmeldingen centraal binnen. Daarna wordt integraal gescreend en vindt toeleiding plaats richting het meest wenselijke en haalbare opvangaanbod. En soms wordt het traject dat de clint aflegt ook nog centraal gevolgd en getoetst. De bevindingen in het resulterende eindrapport, Centrale voordeuren in de maatschappelijke opvang, kunnen als inspiratiebron dienen voor iedereen die werkt aan de verbetering van de maatschappelijke opvang.

Jaar van uitgave:2006
Aantal pagina's:34
DownloadsTypeGrootte
Centrale voordeuren in de maatschappelijke opvang pdf291.63 KB