De cliënt centraal, maar waar staat de mantelzorger

De plaats van mantelzorg(ers) en mantelzorgondersteuning in zorgprogramma’s

publicatie - december 2009

Een quickscan met als doel na te gaan welke plaats mantelzorg, mantelzorgers en mantelzorgondersteuning innemen in trajecten die gericht zijn op verbetering van de zorg aan de hand van zorgprogramma’s en ketenzorg. Op verzoek van MEZZO heeft de quickscan zich gericht op de mantelzorg aan cliënten met dementie en niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Auteur:Overbeek, R. van; Feith, S.
Uitgever:MEZZO
Jaar van uitgave:2009
Aantal pagina's:49
Downloads
De cliënt centraal, maar waar staat de mantelzorger