De cliënt in regie. Een programmatische aanpak

Een reactie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW.

publicatie - september 2013

In dit boekje schetsen vier zorgaanbieders hun proces en hun aanpak bij het vormgeven van zelfregie door cliënten, samen met cliënten.

Het boekje bevat een overzicht van onderwerpen die belicht moeten worden als de keus gemaakt is om de weg van zelfregie op te gaan. Het worden 'Bakens voor zelfregie van cliënten' genoemd. De koers wordt onderweg bepaald, in de interactie met cliënten samen. Het perspectief van zelfregie door cliënten maakt een blauwdruk niet mogelijk; met de bakens kan een koers ingezet en gevaren worden.

Auteur:Eindred.: Tom de Haas en Inge Broere
Uitgever:Tom de Haas consultancy
Jaar van uitgave:2013
Aantal pagina's:88

U kunt de publicatie gratis aanvragen via de website van Tom de Haas.

Kennisdossier
Trefwoorden