Cliënten in beeld; beschrijving en mogelijkheden van cliëntgroepen extramurale begeleiding

Cliëntprofielen en mogelijkheden van vernieuwing in de Wmo

publicatie - maart 2014

Voor gemeenten zijn twee handreikingen opgesteld die een beeld geven van welke groepen cliënten extramurale begeleiding nodig hebben en welke vernieuwingen in de begeleiding voor deze cliënten mogelijk zijn.

Deze eerste handreiking bevat concrete en herkenbare beschrijvingen van cliënten, die gemeenten kunnen gebruiken bij praktische beleidsvoorbereiding. Het biedt hen inzicht in de mensen die extramurale begeleiding krijgen en voor wie zij straks verantwoordelijk zijn.
Deze concrete en herkenbare beschrijvingen van cliënten kunnen gemeenten gebruiken bij het opstellen van de beleidsregels en bij het inrichten van de toegang. In aanvulling op deze beschrijvingen adviseren de auteurs om in gesprek te gaan met cliënten, cliëntenorganisaties, mantelzorgers, hulpverleners, welzijnaanbieders en zorgaanbieders.

De tweede handreiking gaat in op welke vernieuwingen er mogelijk zijn in de begeleiding

Auteur:Bureau HHM
Uitgever:Transitiebureau Wmo
Jaar van uitgave:2014 en 2012