Cliëntenparticipatie in beeld

Inventarisatie praktijkvoorbeelden van cliëntenparticipatie

publicatie - maart 2009

In de afgelopen jaren hebben diverse ondersteuningsorganisaties en kennisinstituten methodes voor cliëntenparticipatie ontwikkeld, waaronder MOVISIE en Vilans. Deze worden op verschillende plekken en in verschillende vormen in de praktijk toegepast. Tevens ontwikkelen patiënten/cliëntenorganisaties, instellingen en gemeenten zelf ook hun eigen vormen van cliëntenparticipatie.

ZonMw heeft MOVISIE gevraagd samen met Vilans een inventarisatie uit te voeren van de beschikbare voorbeelden van vormen en methoden van cliëntenparticipatie in de hiervoor genoemde sectoren. De inventarisatie richt nadrukkelijk op de volle breedte van de cliëntgroep; zowel voorbeelden van cliëntenparticipatie die meer toegepast worden voor mondige, meer zelfredzame cliënten als voorbeelden voor kwetsbare, minder zelfredzame cliënten. Vanwege het grensvlak van wonen, zorg en welzijn zijn ook enkele vormen van bewonersparticipatie meegenomen in de inventarisatie. Het doel is niet om uitputtend te zijn in de inventarisatie, maar wel een uitgebreid beeld te geven van de manieren waarop cliëntenparticipatie momenteel in de praktijk vorm krijgt.

Auteur:Sok, K.; Kok, E.; Royers, T.; Panhuijzen, B.
Uitgever:MOVISIE en Vilans in opdracht van ZonMw en VSBfonds
Jaar van uitgave:maart 2009
Aantal pagina's:129
Downloads
Clientenparticipatie in beeld
Rapport Clientenparticipatie in beeld