Cliëntenparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet

Resultaten onderzoek onder gemeenten

publicatie - april 2014
Cliëntenparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet

Het betrekken van cliënten bij beleid en uitvoering is in de nieuwe Jeugdwet vastgelegd. Uit het onderzoek 'Participatie in zicht' van het Verwey-Jonker Instituut (uitgevoerd in 2012) bleek dat veel gemeenten moeite hebben om jongeren, ouders en kinderen daadwerkelijk te betrekken bij beleidsvorming rondom de transitie van de Jeugdzorg.

Dit onderzoek heeft als doel inzichtelijk te krijgen waar gemeenten tegenaan lopen, zodat hier ondersteuning op geboden kan worden.

Auteur:Boss, E.
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:April, 2014
Downloads
Rapportage-clientenparticipatie-jeugdbeleid-gemeenten
Kennisdossier