Cliëntenparticipatie en de decentralisaties

Factsheet kennisprogramma Cliëntenparticipatie

publicatie - augustus 2013
Afbeelding bij Cliëntenparticipatie en de decentralisaties

In de Wmo staat het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van alle burgers centraal. Ook in de recente beleidsmaatregelen staan die eigen kracht en zelfredzaamheid centraal. In het bijzonder betreft het de drie decentralisaties: de overgang van de functie begeleiding van de AWBZ naar de Wmo, de nieuwe Jeugdwet en de invoering van de Participatiewet. Deze veranderingen zullen de komende jaren van grote invloed zijn op gemeenten, instellingen en burgers. Maar ook op de vormgeving en invulling van cliëntenparticipatie.

Uitgever:MOVISIE, kennisprogramma Cliëntenparticipatie
Jaar van uitgave:augustus 2013 (herziene versie)
Aantal pagina's:5
Downloads
Factsheet3_Clientenparticipatie_Decentralisaties