Cliëntenparticipatie in de voorbereiding van de AWBZ-transitie

publicatie - januari 2012

Voor gemeenten en Wmo-raden zijn het woelige tijden. In de komende jaren krijgen zij veel nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn op hun bordje. De plannen liggen er om de komende jaren de jeugdzorg te decentraliseren, een nieuwe bundelwet voor de onderkant van de arbeidsmarkt, de Wet Werken naar Vermogen, te maken en de functie begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo over te zetten.

De Wmo verplicht de gemeente om haar burgers bij het beleidsproces te betrekken. De meeste gemeenten geven deze verplichting vorm via een Wmo-raad. De gemeente zal de Wmo-raad dan ook betrekken bij de transitie van de AWBZ naar de Wmo. Met de transitie krijgt de gemeente echter ook een nieuwe groep cliënten onder haar verantwoordelijkheid en zal ze op zoek moeten gaan naar deze nieuwe cliënten om ook hen te betrekken bij de transitie. Hetzelfde geldt voor de Wmo-raden. Ook zij zullen die nieuwe doelgroepen van de Wmo in beeld moeten hebben en met de gemeente moeten nadenken over hoe zij deze doelgroepen in de toekomst blijven betrekken. Maar lukt dit de gemeenten en Wmo-raden? Hebben zij contact met de nieuwe doelgroepen, zijn Wmo-raden betrokken bij de transitie en op welke manier krijgt dat vorm? En welke acties zijn er nodig om dat te bevorderen?

Om antwoord te krijgen op deze vragen, heeft het Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van MOVISIE in samenwerking met de Koepel van Wmo-raden een onderzoek uitgevoerd onder Wmo-raden en gemeenten. In dit rapport vindt u de resultaten: een stand van zaken van de betrokkenheid van Wmo-raden en de nieuwe doelgroepen bij de AWBZ-transitie, inzicht in actiepunten en inspiratie voor manieren waarop die betrokkenheid kan worden bevorderd.

Auteur:Munster, R. van, K. Sok, M. Verschelling, A. Lucassen
Uitgever:MOVISIE i.s.m. Koepel Wmo-raden
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:24
Downloads
Cliëntenparticipatie in de voorbereiding van de AWBZ-transitie