Cliëntenraden denken en doen mee

Handreiking Participatiewet voor cliëntenraden ((juli 2015)

publicatie - juli 2015

Gemeenten stellen verordeningen en beleidsplannen op voor de Participatiewet, de Wet maatregelen Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet hervorming kinderregelingen. Wie wil zorgen dat de belangen van cliënten goed worden behartigd, moet er op tijd bij zijn. In deze handreiking zijn alle wijzigingen duidelijk bij elkaar gezet. De uitgave ilaat snel te zien op welke punten inspraak van belang is, waar op gelet moet worden bij gemeenten en waar meer informatie te halen is. Ook het verband met andere wetten en regelingen wordt duidelijk gemaakt.

Herziene versie van uitgave uit september 2014. Alle tussentijdse ontwikkelingen tussen augustus 2014 en juli 2015 zijn verwerkt.

Auteur:L. van Dongen; J. de Jong; W. Kuiper; G. Ramaekers.
Uitgever:Landelijke Cliëntenraad
Jaar van uitgave:2015
Aantal pagina's:82

Bron