Competent voor slimmer werken

Verkenning in de sector WJK

publicatie - juni 2009

De aanleiding voor dit onderzoek zijn de verwachte tekorten aan goed gekwalificeerd personeel in de sector Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK). ‘Slimmer werken’ is een mogelijke oplossing bij tekorten op de arbeidsmarkt. Slimmer werken definiëren we als: het aanbrengen van verbeteringen waardoor de arbeidsproductiviteit wordt verhoogd met behoud van kwaliteit en werkplezier
MOVISIE heeft het thema verkend in de sector WJK en daarbij gekeken naar de gevolgen van slimmer werken voor de beroepsuitoefening.

Auteur:Haterd, J. van de; Kluft, M. & Zwikker, N.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:juni 2009
Aantal pagina's:79
Downloads
Competent voor slimmer werken - eindrapport
Kennisdossier