Competentieprofiel van de Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

publicatie - januari 2006

Op 17 november 2006 is het profiel van de arts verstandelijk gehandicapten geaccordeerd in de ledenvergadering van De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijke Gehandicapten (NVAVG). De NVAVG heeft MOVISIE Beroepsontwikkeling gevraagd te ondersteunen bij de ontwikkeling van het profiel. Het profiel AVG zal de basis vormen voor de inhoud en de duur van de opleiding. Daarnaast kan het profiel een bijdrage leveren aan de positionering van de Arts verstandelijk gehandicapten. Het specifieke van de AVG is dat het een relatief jong specialisme is en dat het de afgelopen jaren een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het vakgebied heeft te maken met o.a. toenemende differentiatie, specialisatie en taakverschuivingen.

Uitgever:NVAVG
Jaar van uitgave:2006
Aantal pagina's:13
Downloads
Competentieprofiel AVG