Competentieset Forensisch Sociaal Professional

publicatie - oktober 2017
Competentieset Forensisch Sociaal Professional

Het werk van de forensisch sociaal professional is veelomvattend. Naast aandacht voor veiligheid en recidive werkt deze professional aan gedragsverandering bij re-integratie en participatie in de maatschappij van cliënten. Deze publicatie beschrijft de zeven competenties die uniek zijn voor de forensisch sociaal professional. Ze dienen als verdieping op de beroepscompetenties van de sociaal werker en van de jeugd- en gezinsprofessional.

Met de set kunnen beroepsverenigingen, opleidingen en werkgevers hun opleidingstrajecten en de beroepspraktijk verbeteren. Ook wordt hiermee doorstroming, scholing en afstemming met het onderwijs makkelijker. Professionals kunnen de competentieset gebruiken voor reflectie op het eigen functioneren.

Auteur:Radema, D., Rest, E. van & Hens, H.
Uitgever:Movisie
Jaar van uitgave:2017
Downloads
Competentieset-Forensisch-Sociaal-Professional
Kennisdossier