Consequenties van gemeentelijke regie in de OGGz

publicatie - januari 2012

De transitie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo zal gebeuren volgens de moderne ideologie van ‘De Kanteling’ en ‘Welzijn nieuwe stijl’. Van de gemeenten wordt verwacht dat ze de regie neemt. De ontwikkeling van de OGGz hangt af van de visie waar de gemeente voor kiest. 

De auteur schetst vier mogelijke scenario’s op basis van twee centrale keuzes:

(a) welk sturingsmechanisme prefereert de gemeente?
(b) welke beleidsuitgangspunt kiest de gemeente?

De twee keuzes leveren samen vier mogelijke scenario’s voor de toekomst van de OGGz in een gemeente.

Auteur:Sleegers, J.
Jaar van uitgave:Augustus 2012