De Contouren, niet het Gebouw

Naar een Goese norm voor de sociale infrastructuur

publicatie - januari 2008
De Contouren, niet het Gebouw

Veel gemeenten zijn al sinds jaar en dag op zoek naar handvatten om de sociale infrastructuur vorm te geven. De Wmo heeft naar deze speurtocht nieuwe impulsen gegeven. Welke voorzieningen zijn er om sociale samenhang, integratie, sociale stabiliteit en de weerbaarheid van wijken en buurten te versterken. Hoe kan de sociale infrastructuur worden ingezet om kwetsbare burgers te ondersteunen om hun leven op te pakken? Samen met de gemeente Goes heeft MOVISIE een staalkaart opgesteld van normen, kengetallen en checklists die er landelijk zijn voor de inrichting van de (sociale) voorzieningenstructuur. De staalkaart is gerangschikt langs de negen prestatievelden van de Wmo. Deze staalkaart biedt tevens een model om voorzieningen en de inrichting van de sociale infrastructuur te vertalen naar wijk, -buurt of dorpsniveau.

Auteur:Sprinkhuizen, A.
Uitgever:MOVISIE
Jaar van uitgave:2008
Aantal pagina's:165
Downloads
De Contouren, niet het Gebouw