Coproductie

Samenwerking van de lokale overheid met maatschappelijke organisaties in de buurt

publicatie - januari 2010

Deze publicatie gaat vooral over de activiteiten van het middenveld. Ze biedt gemeenteambtenaren aangrijpingspunten om de actieve betrokkenheid van het middenveld te stimuleren. Het onderzoek handelt niet over het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk, noch komt aan de orde of middenveldorganisaties actief genoeg zijn en/of hun achterban voldoende representeren.

Auteur:Dekker, K.; Torenvlied, R.; Lelieveldt, H.; Völker, B.
Uitgever:NICIS
Jaar van uitgave:2010
Aantal pagina's:29

Coproductie (pdf)