Daklozenprofielen in de vier grote steden

Veranderingen in wonen, kwaliteit van leven en hulpbehoeften

publicatie - april 2013

Welke factoren maken dat mensen dakloos worden en welke factoren beïnvloeden het verloop en mogelijke beëindiging van dakloosheid? Om daar achter te komen zijn 500 daklozen uit de vier grote steden in Nederland twee en een half jaar gevolgd en geinterviewd. In dit rapport staat de tweede tussenrapportage en zijn cliëntprofielen opgesteld, wordt verteld hoe het cliënten in de eerste zes maanden na aanmedling in de maatschappelijke opvang is vergaan. Ook komt het perspectief van hulpverleners op de sitautie van hun cliënten aan bod.

Belangrijkste bevindingen
Deze rapportage beschrijft de situatie van de deelnemers een half jaar na aanmelding bij de maatschappelijke opvang. De tijd die echter is verstreken sinds het starten van de begeleiding is zes maanden, dus relatief kort. Positief in het oog springt dat: deelnemers en hulpverleners de werkrelatie positief waarderen; de deelnemers op diverse leefgebieden al een beetje verbetering in hun situatie zien en het merendeel van de deelnemers die tijdens de eerste meting aangaven behoefte te hebben aan hulp bij huisvesting en financiën, die hulp tijdens de tweede meting ontvangen. Aansluiting bij de zorgbehoeften van deelnemers blijft een aandachtpunt om verdere maatschappelijke uitval onder dakloze mensen te voorkomen en hen te begeleiden naar maximaal haalbare zelfstandigheid en participatie.

De eerste tussenrapportage heeft de titel 'Profiel van daklozen in de vier grote steden' (2011).

Auteur:J. van der Laan, B. van Straaten, S. Boersma, C. Schrijvers, D. van Mheen & J. Wolf
Uitgever:Onderzoekscentrum Maatschappelijke zorg, UMC St. Radboud & IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving
Jaar van uitgave:april 2013