Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning

publicatie - januari 2012

Met deze publicatie wil het TransitieBureau Begeleiding in de Wmo met name gemeenten ondersteunen bij het gemeentelijke vernieuwingsproces dat nodig is om invulling te geven aan de decentralisatie begeleiding. De inzichten in dit boekje zijn vooral van belang voor de fase van visievorming en strategische keuzes.

De publicatie Decentralisatie betekent transitie & transformatie is te downloaden van invoeringwmo.nl.

 

Auteur:Op het Veld, A.; Wachtmeester, J.
Uitgever:Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Jaar van uitgave:2012
Aantal pagina's:36