Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking, ouderen en de algemene bevolking

Rapportage participatiemonitor 2013

publicatie - oktober 2013

In de participatiemonitor gaat het over maatschappelijke participatie. De deelname aan de samenleving van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en ouderen is tussen 2008 en 2012 over het algemeen gelijk gebleven. Op verschillende vlakken is wel beweging te zien. Meer ouderen en mensen met een lichamelijke beperking zijn vrijwilligerswerk gaan doen en het gebruik van buurtvoorzieningen is afgenomen. Opmerkelijk is dat de eenzaamheid onder mensen met een lichamelijke beperking is toegenomen, terwijl zij zich al vaker eenzaam voelen dan de algemene bevolking.

Auteur:Meulenkamp, T.; Hoek, L. van der; Cardol, M.
Uitgever:NIVEL
Jaar van uitgave:2013
ISBN:9789 4612 2098 1
Aantal pagina's:117

Bron